Standaard onderzoeken

Wilt u gebruik maken van gestandaardiseerde onderzoeken?

Klanttevredenheid externKlanttevredenheid extern

De tevredenheid van uw klanten is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie. Met de gevalideerde vragenlijst van Exploratio.nl stellen we u in staat om op een zeer gemakkelijke wijze zelfstandig klanttevredenheidsonderzoek te verrichten. Binnen een aantal klikken kunt u de gestandaardiseerde vragenlijst naar de tevredenheid onder uw doelgroep inzichtelijk krijgen. Met behulp van benchmark gegevens krijgt u exact inzichtelijk hoe de kwaliteit van uw organisatie wordt ervaren. U kunt vervolgens de resultaten eenvoudig omzetten naar concrete verbeteringen in de dagelijkse dienstverlening.

Klanttevredenheid internKlanttevredenheid intern

Interne klanttevredenheid: Intern klantenonderzoek maakt zichtbaar hoe uw eigen organisatie functioneert. Hoe dragen de diverse afdelingen bij aan de doelen van uw organisatie? Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen de afdelingen? Met de uitkomsten van gedegen intern klantenonderzoek kunt u de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld het presteren van alle stafafdelingen onderzoeken. Ook kunt u een specifiek organisatieonderdeel toetsen (bijvoorbeeld de facilitaire dienst) of de onderliggende bedrijfsonderdelen (de schoonmaak, receptie, beveiliging, etc). U kunt de informatie direct gebruiken als sturingsinformatie.

Imago onderzoekImago onderzoek

De beleving van uw product of dienst is nauw gerelateerd aan het imago van uw organisatie. Een goed imago heeft veel directe en indirecte effecten. Inzicht in het imago is daarom uitermate belangrijk. Op basis van jarenlange ervaring hebben we een instrument voor u ontwikkeld waarmee u het imago op een gestandaardiseerde en efficiëntie manier kunt meten. Het instrument brengt het beeld dat de buitenwereld van uw organisatie heeft systematisch in kaart. In één oogopslag is zichtbaar welk beeld uw doelgroep(en) van uw organisatie heeft/hebben.

MedewerkerstevredenheidMedewerkerstevredenheidonderzoek

Een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot een lager personeelsverloop en een lager ziekteverzuim. Ook leidt het tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit en continue verbetering van de kwaliteit binnen uw organisatie. Reden genoeg om het regelmatig te meten. Echter, de meting moet grondig en bruikbaar zijn. En bovendien moet u het kunnen relateren aan cijfers uit uw branche. Met behulp van een zeer betrouwbare vragenlijst (samen ontwikkeld met universiteiten) krijgt u volledig inzicht in de medewerkerstevredenheid en onderliggende factoren. Voorbeelden van onderliggende factoren zijn bijvoorbeeld: inhoud van het werk, persoonlijke aandacht, ontwikkelingsmogelijkheden, werksfeer, helderheid doelstellingen, arbeidsomstandigheden en betrokkenheid bij uw organisatie. Lees meer over het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Interne communicatieInterne communicatie

Binnen uw organisatie wordt volop gecommuniceerd, zowel via de formele structuren als via de informele kanalen. Om medewerkers betrokken en geïnformeerd te houden is interne communicatie cruciaal en één van de succesfactoren van uw organisatie. Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt u als directie en/of als teamleider helder inzicht in de tevredenheid over de interne communicatie binnen uw team en/of organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om het communicatieklimaat, de informatievoorziening, communicatie vanuit leidinggevenden en collega’s, etc. Ook de mogelijke knel- en verbeterpunten worden direct inzichtelijk.

Profiel- en waarderingsonderzoek websiteProfiel- en waarderingsonderzoek website

U weet het aantal bezoekers van uw website. Ook weet u welke delen goed en minder goed worden bezocht. Maar wat is het profiel van uw bezoeker? En hoe waarderen ze uw website? Met behulp van een korte en betrouwbare vragenlijst weet u precies wat het profiel is van uw bezoeker. Ook weet u hoe uw website scoort op aspecten als Inhoud, Navigatie en Vormgeving. Met behulp van onze rijkelijk gevulde database kunt u de resultaten relateren aan overige websites in uw segment.

Wij werkten al met...

 • Alrijne.nl
 • nwz.nl
 • Isala
 • Amphia
 • Revant
 • Zorgzaam
 • Antonie van Leeuwenhoek
 • Reinierdegraaf.nl
Bekijk alle klantenBekijk alle klanten

Waarom Exploratio?

 • Volledig te personaliseren
 • Grootste respondentenpanel = eigen panel bouwen
 • Gemakkelijk resultaten analyseren
 • Ondersteuning en training
 • Benchmarking

Start mijn onderzoek

 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten