Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

How to: trendlijnen toevoegen aan een grafiek | Explora-Zorg.nl

How to: trendlijnen toevoegen aan een grafiek

jul 31, 2016

Introductie

Om een grafiek te verduidelijken kan er worden gekozen om een trendlijn toe te voegen.
Er zijn vier verschillende type trendlijnen mogelijk: hoogste waarde, laagste waarde, gemiddelde en mediaan.

 

Werkwijze

Volg de onderstaande stappen om een trendlijn aan uw grafiek toe te voegen:

  • Ga via het menu naar Analyse » Dashboard bij de desbetreffende enquête;
  • Open in deze pagina het dashboard waarmee u aan de slag wilt;
  • U ziet nu een overzicht, zoals in de onderstaande afbeelding, van de grafieken in dit dashboard;
  • Klik bij de grafiek waar u een trendlijn wilt toevoegen op het icoon ‘Trendlijnen bewerken’ Icoon: Trendlijnen bewerken;
  • Het venster waar u de trendlijnen voor de desbetreffende grafiek kan configureren wordt geopend.

 

Trendlijn toevoegen
Afbeelding: icoon ‘Trendlijn toevoegen’

 

  • Klik in de werkbalk rechts op ‘Nieuwe trendlijn’;
  • Vervolgens wordt het venster waar u uw voorkeuren voor de nieuwe trendlijn kunt instellen geopend;

 

Voorkeurinstelling trendlijn
Afbeelding: voorkeurinstellingen voor de weergave van de trendlijn en label

 

  • Bij de instellingen kunt u de gewenste trendlijn selecteren, de stijl van de lijn (doorgetrokken, gestreept of gestippeld) en lijndikte en -kleur;
  • Daarnaast kan er een "custom" label bij de lijn getoont worden. Indien nodig kan de tekst geroteerd worden dan wel verschoven zodat dit goed zichtbaar kan worden ingesteld.

 

Resultaat

In de onderstaande afbeelding ziet u een grafiek met daarin twee trendlijnen opgenomen.
De eerste lijn geeft het gemiddelde en de tweede de mediaan van de resultaten.

 

Voorbeeld grafiek met trendlijn
Afbeelding: voorbeeld van een grafiek met trendlijnen

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.