Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

How to: filteren op basis van een vraag | Explora-Zorg.nl

How to: filteren op basis van een vraag

jul 18, 2016

Introductie

Stel u heeft een enquête die u uitzet onder meerdere poliklinieken en u wilt vervolgens een online dashboard opstellen met daarin de resultaten van een specifieke polikliniek. Het is dan mogelijk om hiervoor een filter toe te passen op het dashboard op basis van de vraag ‘Bij welke polikliniek bent u geweest?’.

 

 

Een voorbeeld…

In ons voorbeeld wordt de vraag ‘Bij welke polikliniek bent u geweest?’ gesteld.
Deze vraag heeft ons de volgende resultaten opgeleverd:

Bij welke polikliniek bent u geweest?

Grafiek: Bij welke polikliniek bent u geweest?

Tevens stellen wij de vraag ‘In welke mate bent u tevreden over uw bezoek aan deze polikliniek?’.
Met als resultaat:

In welke mate bent u tevreden over uw bezoek aan deze polikliniek?

Grafiek: In welke mate bent u tevreden over uw bezoek aan deze polikliniek?

Configureren van het filter

Stel dat wij een dashboard hebben waar wij enkel de resultaten willen weergeven die gelden voor de polikliniek Dermatologie. In de overzichtspagina van de dashboards klikt u op knop ‘Filteren’ bij het desbetreffende dashboard.

Filters configureren

Afbeelding: Configureren van filters

 

In het venster dat dan geopend wordt, kunnen de filters voor het dashboard geconfigureerd worden. Klik nu op ‘Nieuw filter’ in de werkbalk rechts om een filter toe te voegen.

U ziet nu een venster zoals het volgende:

Toevoegen van een filter

Afbeelding: Toevoegen van filters

Om ervoor te zorgen dat er enkel resultaten van respondenten die bij de polikliniek Dermatologie zijn worden weergegeven in het dashboard voegen we het volgende filter toe:

Configuren van filtercriteria

Afbeelding: Configureren van filtercriteria

Het resultaat…

Het resultaat is dat in de onderstaande grafiek enkel de respondenten worden meegenomen die bij de polikliniek Dermatologie zijn geweest.

Grafiek met gefilterde resultaten

Afbeeldingen: Grafiek met gefilterde resultaten

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.