How to's

- Explora-Zorg.nl

jul 31, 2016

Om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de waarden in een grafiek, is het nu mogelijk om trendlijnen in een grafiek op te nemen. Er zijn vier verschillende type trendlijnen mogelijk: hoogste waarde, laagste waarde, gemiddelde en mediaan.

jul 31, 2016

Het is mogelijk om respondentkenmerken — de ingelezen waarden uit het csv-bestand — weer te geven in de instructietekst van een vraag. U kunt deze functie enkel gebruiken bij een enquête van het type ‘internet gesloten’.

jul 18, 2016

Stel u heeft een enquête die u uitzet onder meerdere poliklinieken en u wilt vervolgens een online dashboard opstellen met daarin de resultaten van een specifieke polikliniek. Het is dan mogelijk om hiervoor een filter toe te passen op het dashboard op basis van de vraag ‘Bij welke polikliniek bent u geweest?’.

jul 11, 2016

Het is in Explora mogelijk op eenvoudige wijze afbeeldingen in uw vraagstelling op te nemen. Afbeeldingen kunnen gebruikt worden als toelichting bij de vraagstelling, om een logo van een afdeling weer te geven of om de vragenlijst visueel aantrekkelijker te maken.

In deze ‘how to’ omschrijven wij de stappen die nodig zijn om dit toe te passen.