1.3 - Vragen toevoegen en aanpassen

Vragen toevoegen

Via het tabblad Enquête > Vragenlijst ziet u aan de rechterkant een menu waar de diverse vraagtypen staan die in een enquête kunnen worden gebruikt. U kunt hier het gewenste vraagtype selecteren.

Tip:
Kijk voordat u de vragenlijst gaat programmeren naar de volgende link:
Vraagtypen, welke soorten vragen kent Explora? om na te gaan welk vraagtype het meest geschikt is voor uw enquête.

Figuur 5: Vraagtypen

Als u het gewenste vraagtype heeft aangeklikt komt u op een nieuwe pagina terecht.
Op deze pagina ziet u een invoerveld waar u ofwel zelf een vraag kunt intypen en opmaken, ofwel een stukje tekst kunt plakken vanuit een tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft Word.

Verder ziet u, afhankelijk van het vraagtype dat u gekozen heeft, een aantal velden waar de antwoordopties door u kunnen worden ingevuld. Ook zijn er opties als 'anders, namelijk', weergaveopties en pagebreaks.
Alle opties worden hieronder toegelicht.

Figuur 6: Vraag bewerken

Het invoerveld kent verschillende layout mogelijkheden. Als u uw vragen in het invoerveld typt kunt u, net als in Microsoft Word, de opmaak later toevoegen.

Figuur 7: Opmaken van de vraag

Als u uw vragen echter wilt knippen en plakken vanuit een ander bestand, zorgt u er met de volgende werkwijze voor dat de layout van uw aangemaakte vragen gelijk is:

 • Kopieer een stuk tekst uit een ander bestand;
 • Ga onderaan de editor naar de tab 'Broncode'. Plak de tekst met bijvoorbeeld <CTRL-V>. Explora plakt nu de tekst in het invoerveld zonder opmaak. Hierna kunt u zelf de vraag opmaken door woorden te onderstrepen, dik te drukken, cursief te maken en extra witregels te maken.

Figuur 8: Broncode weergeven

Een tweede optie is om de tekst te plakken in het invoerveld onder het tabblad 'Editor'. Vervolgens kunt u de tekst selecteren en klikken op het gum icoon om de opmaak te wissen.

Figuur 9: Opmaak wissen

Opmaken van de antwoordopties

De manier waarop u de antwoordopties kunt invullen verschilt per vraagtype, maar over het algemeen ziet u een aantal velden waar u wederom zelf iets kan typen of iets kunt plakken vanuit een ander bestand. In het figuur hieronder hebben we als voorbeeld een enkelkeuze vraag gebruikt, hier ziet u als voorbeeld de antwoordvelden weergegeven.

Figuur 10: Opmaken van de antwoordopties

Anders dan bij het invoerveld voor de vraag worden de antwoordopties altijd in een standaardopmaak weergegeven door Explora. Wilt u toch graag een deel van de antwoordoptie cursief, onderstreept of dikgedrukt, dan zult u met HTML codes moeten gaan werken.

Dit klinkt ingewikkeld, maar is het niet.

 • Wilt u (een deel van) het antwoord dikgedrukt; gebruik dan de HTML codes <strong> ... </strong>.
  Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <strong>erg</strong> mee eens.
 • Wilt u (een deel van) het antwoord cursief; gebruik dan de HTML codes <em> ... </em>.
  Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <em>erg</em> mee eens.
 • Wilt u (een deel van) het antwoord onderstreept; gebruik dan de HTML codes <u> ... </u>.
  Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <u>erg</u> mee eens.

 

Tip:
De volgorde van uw antwoordcategorieën kunt u gemakkelijk veranderen door de blauwe pijltjes te gebruiken. Sleep de categorieën simpelweg naar boven of naar beneden.

Anders, namelijk & Geen van bovenstaande - opties

Een 'Anders, namelijk:..' optie kunt u toevoegen als u denkt dat de antwoordcategorieën die u zelf heeft aangemaakt mogelijk niet voor 100% uitputtend zijn voor elke respondent of wanneer u wilt dat de respondent ook eigen ingevingen kan invullen. U kunt in dit veld wederom zelf door middel van HTML code de vraag opmaken. Als u géén 'Anders, namelijk...' optie wilt toevoegen laat u dit veld leeg.

Let op!
Bij het aanmaken van de 'Anders, namelijk..' vraag zet Explora deze antwoordoptie automatisch bovenaan in de lijst met antwoordopties. Wilt u de positie van de 'Anders, namelijk..' vraag wijzigen dan kan dat als volgt: Via het dropdown menu onder 'Anders, namelijk..', kunt u precies aangeven op welke positie dit antwoord moet komen te staan.

Figuur 11: Positie toewijzen 'Anders namelijk'

'Geen van bovenstaande' kunt u toevoegen als u uw respondenten de mogelijkheid wil geven om op deze vraag geen antwoord te geven, of wanneer u verwacht dat er respondenten zullen zijn die zich in geen van de antwoordopties kunnen vinden. Wilt u deze optie niet gebruiken? Laat dit veld dan leeg. De optie 'Geen van bovenstaande' wordt altijd onder de overige antwoordopties getoond.

Figuur 12: 'Geen van bovenstaande'

Weergave

Figuur 13: Weergave configureren

Een vinkje bij 'Laat antwoordmogelijkheden willekeurig zien', zorgt ervoor dat de antwoordopties elke keer, voor elke respondent, in een andere volgorde getoond worden.

Voor enkelkeuzevragen is er nog een extra optie. Het tweede vinkje kan bij dit vraagtype gezet worden voor 'Vraag als drop-down menu weergeven', waarbij de antwoordopties in een zogeheten uitschuifmenu (drop-down) worden weergegeven. Dit kan handig zijn wanneer u erg veel antwoordopties heeft, een drop-down menu wordt dan meestal als overzichtelijker ervaren.

Eigenschap

Eigenschappen kunt u alléén toekennen wanneer u gebruik maakt van een internet gesloten vragenlijst.
Hier kunt u een eigenschap/kenmerk toekennen aan deze vraag.

Restricties

Restricties kunt u alléén toekennen bij meerkeuzevragen, prioriteitsvragen, rankingvragen.
Dit veld ziet er als volgt uit:

Figuur 14: Restricties

U kunt u hier aangeven wat de verplichte minimum (of maximum) aantal keuzen zijn die de respondent heeft.
Wilt u bijvoorbeeld dat de respondent bij een meerkeuzevraag maar maximaal 3 opties mag aanvinken? Zet dan in het veld 'Verplicht maximum aantal keuzen' op '3'.

Valuta of vaste waarde toekennen

Valuta kunt u alléén toekennen bij open- en slidervragen.

Dit doet u bij een openvraag door 'valuta' te selecteren als weergave en eventueel een boven- en ondergrens. Dit veld ziet er bij een open vraag als volgt uit:

Figuur 15: Valuta toekennen

Let op!
Zorg er wel voor dat u in de begeleidende tekst vermeld om welke valuta of vaste waarde het gaat (dollar, euro, etc.).

Bij een slidervraag doet u dit door een voorvoegsel toe te voegen aan de vraag.

Figuur 16: Voorvoegsel bij een slidervraag

Pagebreak

Figuur 17: Pagebreak/vraag op nieuwe pagina

Wanneer u bij 'Pagebreak' een vinkje zet betekent dit dat de volgende vraag op een nieuwe pagina komt te staan. Voor de respondent betekent dit dat ze op het pijltje moeten klikken om naar de 'Volgende pagina' te gaan. Het gebruik van pagebreaks is erg belangrijk bij het ontwerpen van een enquête. Dit komt onder andere door het toevoegen van een eventuele route in de enquête.

Let op!
Een routering op een vraag kan alleen geplaatst worden als er op die vraag een pagebreak van toepassing is. Meer over routing leest u hier: 1.5 - Routering toevoegen

Pagebreaks kunt u echter ook gebruiken zodat de respondent niet te veel informatie op één pagina te zien krijgt, of zodat de respondent niet onnodig veel naar beneden hoeft te scrollen.

Wanneer u alle opties heeft doorlopen klikt u op 'Opslaan'.

U komt nu in een overzichtspagina terecht. Hier ziet u een lijst met alle vragen in uw enquête.

Vragen aanpassen

Op de overzichtspagina vindt u achter iedere aangemaakte vraag vier pictogrammen:

Figuur 18: Pictogrammen

Met 'Voorbeeld tonen' krijgt u de indruk hoe de vraag eruit ziet. Mogelijk wijkt de uiteindelijke weergave voor de respondent hiervan af. Gebruik hiervoor de optie 'Voorbeeld' zoals beschreven onder 1.4 - Voorbeeld van vragenlijst bekijken.

Met 'Bewerken' kunt u vanzelfsprekend de vraag bewerken. U komt dan terecht in het scherm waar u in eerste instantie de vraag heeft aangemaakt.

Met 'Kopiëren' kunt u de vraag letterlijk kopiëren. De gekopieerde vraag komt direct onder de oorspronkelijke vraag te staan. Als u vervolgens op de gekopieerde vraag klikt kunt u wijzigingen aanbrengen. Deze functie kan erg handig zijn als u een aantal vragen heeft met dezelfde antwoordcategorieën, maar met telkens net iets andere vraagstellingen. In plaats van alle antwoordcategorieën opnieuw in te vullen, kunt u één vraag programmeren en de rest kopiëren en aanpassen.

Met 'Verwijderen' wordt de vraag volledig verwijderd.

Elke nieuwe vraag die u aanmaakt komt automatisch onderaan te staan. U kunt echter met behulp van de pijltjes aan de linkerkant een vraag eenvoudig op een andere positie in de vragenlijst slepen. Zo kunt u de volgorde van de vragen geheel zelf bepalen.

Figuur 19: Volgorde van de vragen aanpassen

Let op!

 • Wanneer u al een bepaalde routing heeft toegevoegd aan een vraag kunt u die vraag niet zomaar verplaatsen. Hierdoor klopt de routing vaak niet meer. Let hier dus goed op als u na het aanbrengen van routing de volgorde van vragen wilt veranderen.
 • De laatste vraag staat altijd vast en kan niet verschoven worden.
 • Voordat u het onderzoek gaat uitsturen en data gaat verzamelen is het van belang dat uw onderzoek helemaal volledig en gecontroleerd is. U kunt namelijk achteraf niets meer aanpassen, tenzij u alle verzamelde data verwijderd. Dit i.v.m. de kwaliteitsborging van de antwoorden van de respondenten. In de testfase hoeft dat geen probleem te zijn, maar na het versturen van de uitnodiging aan uw doelgroep is dit een stap die u liever wilt voorkomen.

Vragen kopiëren

Op de overzichtspagina kunt u tevens vragen kopiëren uit andere enquêtes. Eerder werd al toegelicht hoe u een vraag kunt kopiëren binnen uw enquête, maar Explora biedt tevens de mogelijkheid om vragen te kopiëren van een andere enquête.

Figuur 20: Vragen kopiëren

Wanneer u op 'Vraag uit een andere vragenlijst gebruiken' klikt komt u in een scherm waarbij al uw aangemaakte enquêtes te zien zijn.

Stel, u wilt uit één bepaalde enquête een aantal vragen kopiëren. Zoek deze enquête op door te zoeken op naam.

Figuur 21: Vragen kopiëren uit bepaalde enquête

Klik daarna op het grijze driehoekje voor de enquête waaruit u een vraag wilt kopiëren. Via een uitschuifmenu krijgt u alle vragen te zien die deze enquête bevat. Vink de vragen aan die u wilt kopiëren en klik op 'Toevoegen'.
De vragen zijn nu toegevoegd aan de huidige enquête waarin u aan het werk bent.

Let op!
Routering wordt niet mee gekopieerd.

Meldingen configureren

Indien u gebruik maakt van een internet gesloten enquête, heeft u bij de likert- en slidervraag de mogelijkheid om automatische meldingen te configureren. Bij een dergelijke melding wordt er via e-mail een bericht gestuurd indien een respondent een vooraf gedefinieerd antwoord opgeeft.

Figuur 22: Configureren van meldingen