Verplichte vragen

Configureren

De vraagtypen 'enkelkeuze', 'enkelkeuze open', 'likert' en 'semantisch' zijn standaard verplichte vragen; deze moeten door de respondent worden ingevuld. Om het invullen van een vraag een optioneel karakter te geven, dient de checkbox 'Verplicht in te vullen' te worden uitegevinkt. Deze checkbox is zichtbaar bij het toevoegen en bewerken van een vraag:

Afname

Wanneer een niet verplicht in te vullen vraag wordt leeg gelaten, verschijnt niet langer een foutmelding, de respondent kan doorgaan met het invullen van de andere vragen.

Let op: niet ingevulde vragen tellen niet mee in de grafiek, wel in de n=... omdat de vraag wel is gezien door de respondent.