Terugbladeren in vragenlijst

Configureren

Om de functie “Terugbladeren in vragenlijst” in een enquête te kunnen gebruiken, dienen de volgende stappen te worden genomen:

  • Ga naar de enquête via Enquete > Eigenschappen
  • Vink "Terugbladeren" aan
  • Klik op "Opslaan" om de wijziging door te voeren.

Afname

Wanneer een enquête wordt afgenomen met de knop "Terugbladeren" aangevinkt, verschijnt na vraag 1 een extra knop waarmee kan worden teruggebladerd naar een eerder beantwoorde vraag.

Let op: wanneer de terugknop wordt aangeklikt, komt de vorige vraag met het ingevulde antwoord in beeld. De antwoorden van de vragen die hierna komen, zijn gewist en zullen dus opnieuw moeten worden ingevuld.