1.5 - Routering toevoegen

Routering in de vragenlijst toekennen

Door middel van routing kunt u een route instellen in de enquête. Dit kan nodig zijn als u aan de hand van specifieke antwoorden bepaalde vragen wel aan de ene respondent wilt voorleggen, maar niet aan de andere.

Via Enquête > Routering komt u in het scherm waar de routingregels in te stellen zijn.

Als iemand bijvoorbeeld niet tot een bepaalde groep behoort, kan deze versneld door de enquête heen lopen door vragen over te slaan. Dit kan gerealiseerd worden door routingregels in te voegen.

Routingregels invoegen; voordat u begint

Belangrijk om te weten: het maken van routingregels is niet moeilijk, maar kent wel een aantal belangrijke aspecten.

  • Zorg dat bij de vraag waarop de routing wordt toegepast het aspect 'Pagebreak' (na deze vraag op een nieuwe pagina beginnen), aangevinkt is. Hoe u een pagebreak toevoegt aan een vraag leest u hier: 1.3 - Vragen toevoegen en aanpassen.
  • Routingregels gaan in werking nadat een vraag is beantwoord. Na het beantwoorden van een vraag is het mogelijk om de enquête op een alternatieve route te doorlopen op basis van die vraag, alle vorige vragen of een kenmerk.
  • De alternatieve route kan worden bepaald door een aantal voorwaarden. U kunt het letterlijk beschouwen dat de respondent aan één of meerdere voorwaarden moet voldoen, wil hij/zij de alternatieve route doorlopen.

Routingregels invoegen; een nieuwe regel toevoegen

Navigeer via Enquête > Routering naar de overzichtspagina voor routering.

Figuur 24: Nieuwe routingregel aanmaken

In het overzicht 'Lijst met routingregels' ziet u bij elke vraag aan de rechterkant een icoontje 'Nieuwe routingregel toevoegen'.

Figuur 25: Routingregels toevoegen

In het volgende scherm zijn twee elementen van belang:

  • De knoppen 'Vraag voorwaarde toevoegen' en 'Kenmerk voorwaarde toevoegen'. De laatstgenoemde verschijnt alleen als uw enquête gebruik maakt van kenmerken. Een voorwaarde toekennen houdt in dat alleen respondenten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen worden doorgestuurd naar de doelvraag. Voegt u géén voorwaarde toe, dan worden alle respondenten doorgestuurd naar de doelvraag.
  • Het 'Doel'. In dit uitschuifmenu kunt u de doelvraag aangeven. Dit is de eerstvolgende vraag die de respondent te zien krijgt. Zonder routing is dat simpelweg de vraag die onder de huidige vraag geprogrammeerd staat, maar door de doelvraag te veranderen kunt u de respondent naar elke willekeurige vraag toesturen.

Nu moet u gaan beslissen of u aan uw routingregel een voorwaarde wilt toekennen of niet. Kortom; moeten alle respondenten naar een bepaalde doelvraag, of alleen een selecte groep die op basis van de beantwoorde vraag een alternatieve route moet doorlopen?

Kiest u niets dan is de routing onvoorwaardelijk, alle respondenten gaan dan naar de doelvraag.

Voorwaarden en doelvragen instellen; hoe werkt dat?

De doelvraag instellen doet u via het dropdownmenu bij 'Doel'. Hier kiest u de vraag waar de respondent naar toe moet worden gestuurd.

Figuur 26: Doel instellen

Wanneer u heeft gekozen voor een onvoorwaardelijke sprong volstaat deze actie. U kiest de doelvraag waar alle respondenten naar toe moeten springen en klikt op 'Opslaan'.

Als u heeft gekozen voor een voorwaardelijke sprong, dan moet u een voorwaarde gaan toekennen.

Door op de knop 'Vraag voorwaarde toevoegen' te klikken komt u bij de instellingen om vraagvoorwaarden aan deze sprong toe te kennen. Als u klikt op 'Kenmerk voorwaarde toevoegen' dan kunt op dezelfde wijze op basis van een kenmerk een voorwaarde definiëren voor de sprong.

Figuur 27: Voorwaarde toewijzen

Hier geven we aan dat de voorwaarde die we stellen gelijk is aan een antwoordcategorie van een specifieke vraag. In dit voorbeeld is indien het antwoord op de vraag 'Lorem ipsum dolor sit amet' gelijk is aan 'Een' er gesprongen moet worden naar vraag 3. Dit gebeurt dus door éérst de voorwaarde toe te kennen (als... dan..) en die op te slaan. Daarna komt u weer in het scherm terecht waar u de doelvraag kan aangeven. Dit doet u  door in het drop-down menu de juiste vraag te selecteren.

Stel dat u echter ook nog een andere voorwaarde bij dezelfde vraag wil aanbrengen. Als er een ander antwoord dan 'Een' wordt gegeven, dan wilt u dat de respondent naar het einde van de vragenlijst springt. Dit bereiken we door nog een routingregel aan deze vraag toe te kennen, namelijk:

Voorwaarde: Als 'Lorem ipsum dolor sit amet' ongelijk is aan 'Een' (dit betekent dus dat de respondent bijvoorbeeld 'Twee' of 'Drie' heeft geantwoord.)

Soorten voorwaarden

Er zijn in totaal 6 verschillende voorwaarden mogelijk:

Figuur 28: Betekenis routingsymbolen

== | Gelijk aan
!= | Ongelijk aan
>= | Groter dan, of gelijk aan
<= | Kleiner dan, of gelijk aan
> | Rechts van
< | Links van

Let op!
Bij de laatste 4 typen voorwaarden (rechts van, of gelijk aan / links van, of gelijk aan / rechts van / links van) wordt de route bepaald door de positie van het antwoord, niet met de waarde van het antwoord zelf. Dus als > (groter dan) 'Een' wordt gekozen betekent dit dat elk antwoord rechts van 'Een' staat doorstuurt naar de doelvraag. Hetzelfde geldt voor rapportcijfers. Stel; u wilt iedereen die een 6 of hoger geeft automatisch wordt doorgestuurd naar twee vragen verderop. De route wordt dan dus niet bepaald op waarde, maar op alle antwoorden die rechts van 5 staan, aldus de cijfers 6, 7, 8, 9 en 10. Daarom wordt de routingregel als volgt: Als cijfer > 5, dan door naar vraag zeven in plaats van zes. Feitelijk moet u deze opties dus beschouwen als 'Rechts van' of 'Links van'.

Volgorde van routingregels en voorwaarden

Routingregels

Zoals al eerder aangegeven kunt u aan één vraag meerdere routingregels hangen. Echter geldt hierbij wel dat de volgorde van deze regels erg belangrijk is. Explora werkt namelijk met een prioriteitssysteem. Dat wil zeggen dat als de eerste routingregel "waar" is, Explora deze regel zal volgen. De relatie tussen de regels zijn dus te omschrijven als OF regel 1 OF regel 2 OF regel 3 wordt gevolgd.

De volgorde van de routingregels per vraag is dus van groot belang, als de verkeerde routingregel bovenaan staat kunt u respondenten 'kwijt' raken.

Met de blauwe pijltjes kunt u gemakkelijk de volgorde van routingregels veranderen.

Figuur 29: Voorwaarden routingregels

Voorwaarden

De relatie tussen voorwaarden is net iets anders. Hier geldt namelijk dat wanneer er meerdere voorwaarden worden toegekend aan één routingregel, er aan elke voorwaarde moet worden voldaan wil Explora de respondent doorsturen naar de doelvraag. Deze relatie zou dus kunnen worden omschreven als EN voorwaarde 1 EN voorwaarde 2 EN voorwaarde 3 stuurt door naar doelvraag. Daarmee is de volgorde van de voorwaarden, in tegenstelling tot routingregels, niet van belang.

Het rekening houden met de volgorde van routingregels is van groot belang, maar om een te complexe routing te voorkomen kunt u er ook voor kiezen om bepaalde delen van de vragenlijst te verbergen.
Lees hier meer over verbergregels: 1.6 - Delen verbergen.

Kopiëren van routingregels

Het kan voorkomen dat u in uw enquête een sprong instelt of een vraag wilt verbergen op basis van een combinatie van meerdere voorwaarden. Indien er vervolgens een andere sprong of verbergregel wordt toegevoegd met bijna dezelfde waarden, kan dit een tijdrovende klus zijn. Met één klik wordt vervolgens een routing- of verbergregel, met alle bijbehorende voorwaarden gekopieerd. U hoeft nu alleen nog dat ene verschil aan te passen.

Figuur 30: Kopiëren routingregels