3.9 Quickscan mogelijkheden

De quickscan geeft u de mogelijkheid om de resultaten in uw dashboard nog verder te filteren.

Let op!
U kunt alleen gebruik maken van de quickscan wanneer u gebruik hebt gemaakt van een internet gesloten enquêtetype. Hierbij heeft u een CSV-bestand met respondentgegevens ingelezen en heeft u, al dan niet gepersonaliseerde, uitnodigingen naar uw respondenten verstuurd. Wanneer u gebruik hebt gemaakt van een internet open enquêtetype zijn er geen gegevens bekend binnen de quickscan en zal deze dus ook niet te zien zijn in uw dashboard.

Via de quickscan kunt u gefilterde resultaten vergelijken met het totaalresultaat (bijvoorbeeld bedrijf versus gehele steekproef);
Gefilterde resultaten vergelijken met een zelf ingestelde benchmark (bijvoorbeeld bedrijf versus sector);
Of resultaten van twee deelselecties van de steekproef onderling vergelijken (bijvoorbeeld sector versus sector).

Waar vind ik de quickscan?

Navigeer naar uw dashboard overzicht via Analyse > Dashboard.
Open uw dashboard en selecteer 'Dashboard weergeven' in het menu aan de rechterkant.

Figuur 85: Dashboard weergeven

De quickscan is te vinden onder de respondentfilter. Standaard is deze niet uitgeklapt. U kunt deze uitklappen door op het pijltje te klikken.

Figuur 86: Respondentenfilter

Hoe werkt het?

De quickscan bestaat uit een aantal selectievelden verdeeld in een benchmark en quickscan rij.

Figuur 87: Respondentenfilter

In eerste instantie worden de grafieken geladen met de gegevens van de gehele steekproef. Na toepassing van een filter onder quickscan worden in alle grafieken zowel de benchmark als de quickscan gegevens presenteerd. U kunt zelf een filter maken. De gekozen opties vormen tezamen het filter. U kunt het filter activeren door op de knop 'Filter toepassen' te klikken. Uitzetten kan door door op de knop 'Filter wissen' te klikken.

Benchmark & quickscan

Als u de quickscan resultaten wilt vergelijken met de gehele onderzoeksgroep, selecteert u niets in het benchmark deel.

In de grafieken zijn de benchmark gegevens dan dus de resultaten van de gehele onderzoeksgroep.
U moet het benchmarkdeel wel gebruiken als u twee gefilterde resultatensets met elkaar wilt vergelijken.

Filter ongedaan maken

Het ongedaan maken van een filter is eigenlijk het instellen van een nieuw filter, maar dan zonder een selectie in één van de velden te maken.

Klik op 'Filter toepassen' zonder iets te selecteren in de filtervelden.

Het filter wordt dan ongedaan gemaakt en het dashboard laat weer grafieken zien met gegevens van de gehele onderzoeksgroep.