3.18 Priomatrix

Met behulp van een prioriteitenmatrix kunt u uw prioriteiten categoriseren in één overzicht. In deze matrix zet u de resultaten van enkele scorevragen uit op twee assen, bijvoorbeeld een as voor tevredenheid (van laag naar hoog) en een as voor belangrijkheid (van laag naar hoog). De aspecten die u dient te verbeteren of juist dient te behouden, zijn voor u in één oogopslag inzichtelijk.

De data bestaat altijd uit een combinatie van twee vragen. In dit bovengenoemde voorbeeld 'hoe belangrijk vindt u de wachttijd?' en 'hoe tevreden bent u over de wachttijd?'
Beide vragen vormen een waarde voor één van de twee assen, samen vormen zij één punt in de matrix. De matrix wordt verdeeld in vier segmenten (standaard: behouden, evalueren, lage prioriteit, hoge prioriteit). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een label toe te voegen aan de assen.

De prioriteitenmatrix kunt u op dit moment alleen gebruiken bij numerieke vragen (dus de enkelkeuzevraag, de likert-vraag, de slider-vraag en de smiley-vraag).

 

In onderstaande figuur is een prioriteitenmatrix afgebeeld met in totaal 6 punten. Een punt wordt weergegeven door de gemiddelde score van vraag 1 op de x-as en door de gemiddelde score van vraag 2 op de y-as.  Figuur: Prioriteitenmatrix

De schaal van de prioriteitenmatrix wordt berekend aan de hand van de vragen in de dataset. Echter, deze schalering kunt u in het tabblad 'assen' zelf aanpassen. De snijpunten van de segmenten staan standaard ingesteld op het midden. Dit is aan te passen in tabblad 'assen' en kan hier een waarde ingevoerd worden voor zowel het snijpunt op de x-as als het snijpunt op de y-as.

In het tabblad 'segmenten' kan je de kleuren en labels aanpassen van de vier segmenten.

Bij 'datasets' kunt u instellen welke vragen moeten worden weergegeven in de matrix. Deze kunt u een label geven en u kunt hier zelf een kleur kiezen.