Stap 2 - Onderzoek uitvoeren

In stap 2 leert u hoe u uw enquête verzendklaar kunt maken en kan uitsturen.

Achtereenvolgens wordt uitgelegd hoe u een respondentenlijst kunt inlezen en koppelen aan uw onderzoek, hoe u het onderzoek kunt versturen en tot slot hoe u via Explora de voortgang van uw onderzoek realtime kunt blijven volgen.

Let op!
Een bestand met respondentgegevens koppelen aan een vragenlijst is alleen nodig als u voor het type internet_gesloten heeft gekozen. Voor een internet_open enquête is er een opengestelde link beschikbaar, waar iedereen gebruik van kan maken. Deze link vindt u onder Afname > Doelgroep en kunt u naar al uw potentiële respondenten sturen. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van elk enquêtetype? Kijk dan hier: 1.1 – Nieuwe vragenlijst maken.

Figuur 38: Opengestelde link bij een internet_open enquête