1.1 - Nieuwe vragenlijst maken

Om een nieuwe enquête aan te maken navigeert u naar Home > Enquêtes.

Indien er onder uw account meerdere klanten bestaan, gaat u eerst naar de betreffende klant waarbij u een nieuwe enquête wilt maken. In dat geval volgt u de route Home > Klanten.

Figuur 2: Enquêteoverzicht

Bij het aanmaken van een nieuwe enquête zijn er verschillende typen enquêtes beschikbaar:

Internet open: Deze enquête is vrij toegankelijk met één enkele link, iedereen kan hier aan meedoen;

  • Voordelen van dit type enquête: Iedereen kan uw onderzoek invullen. U heeft geen e-mailadressen nodig van uw beoogde doelgroep.
  • Nadelen van dit type enquête: Het is lastig te monitoren wie de enquête invult, u zult expliciet om gegevens moeten vragen in de enquête zelf als u bepaalde gegevens nodig heeft. Tevens kunt u bij dit type geen persoonlijke uitnodiging of herinnering sturen naar de doelgroep.

Internet gesloten: Bij dit enquêtetype krijgt iedere respondent een persoonlijke e-mail met daarin een unieke link naar het onderzoek.

  • Voordelen van dit type enquête: Alle respondenten krijgen een persoonlijke uitnodiging met daarin een unieke link naar het onderzoek. De respons is hierdoor scherper te monitoren en het is makkelijker om extra filters toe te passen op de data.
  • Nadelen van dit type enquête: U heeft van alle beoogde respondenten een e-mailadres nodig.

De link geeft de respondent toegang om deze enquête één keer helemaal in te vullen.
Hierbij maakt het niet uit in hoeveel ‘keer’ de respondent de enquête invult, c.q. de link opent.

Schriftelijk: Dit enquête type wordt gebruikt voor enquêtes op papier, waardoor het eenvoudig wordt om deze achter elkaar in te kunnen vullen in Explora. Voorheen ook bekend als enquête type 'Demo'.

U komt nu in een scherm terecht waar u een aantal kenmerken van de enquête kunt invullen.

Figuur 3: Nieuwe enquête

Kiest u hier allereerst een passende naam voor uw enquête;
Het type is al ingevuld op basis van uw eerdere keuze.

De status geeft aan in welk stadium de enquête zich bevindt:

  • Invoeren: U bent bezig met het opstellen van de enquête;
  • Opengesteld: Respondenten kunnen nu de enquête invullen;
  • Afgerond: De enquête is niet meer toegankelijk voor respondenten, analyse volgt.

Het gebruik van status dient onder meer voor uw eigen administratie. Echter, een enquête met de status 'afgerond' kan niet worden ingevuld door respondenten. Respondenten krijgen dan een beleefde melding te zien dat het onderzoek is afgerond.

Bij max. # respondenten kunt u een maximum aantal respondenten opgeven. Op het moment dat dit maximum bereikt is zal Explora het onderzoek automatisch op afgerond zetten, de enquête is dan niet meer in te vullen door andere respondenten. Wanneer u geen maximum aan respondenten heeft kunt u een 0 invullen. Deze waarde is alleen in te stellen als de doelgroep bekend is.

In het veld taal kunt u aangeven in welke taal de enquête geprogrammeerd gaat worden. U kunt hierbij kiezen uit een aantal talen.

Een andere functie van Explora is dat u uw respondenten kunt doorsturen naar een externe website wanneer zij de enquête succesvol doorlopen hebben. In het veld 'URL bij volle enquête' kunt u de URL plaatsen waar de respondent naar moet worden doorgestuurd, bijvoorbeeld naar uw eigen (bedrijfs)website. Bij URL naam kunt u vervolgens invullen wat de respondent te zien krijgt wanneer hij of zij wordt doorgestuurd naar de externe website.

Hierna drukt u op 'Opslaan'.

U komt automatisch in uw zojuist aangemaakte enquête en kunt nu direct beginnen met het aanmaken van de vragen.