Meest gebruikte vraagtypen

Enkelkeuze

Een gesloten vraag met twee of meerdere antwoordmogelijkheden, waarbij de respondent slechts voor één van de mogelijkheden kan kiezen het is hierbij mogelijk de antwoordmogelijkheden random of via een drop-down menu weer te geven. Ook kan er een “anders, namelijk…” (met ruimte voor een toelichting) toegevoegd worden.

Enkelkeuze open

Deze werkt hetzelfde als de enkelkeuze vraag, met als verschil dat bij iedere antwoordmogelijkheid een open tekstveld kan worden weergegeven, zodat de respondent hierin een extra toelichting kan geven.

Meerkeuze

Een gesloten vraag waar een respondent meerdere antwoordmogelijkheden kan aanvinken. Door hierbij een minimum of maximum aan te geven, kan er een grens worden gesteld aan het aantal antwoordmogelijkheden dat men kan geven. Ook hier kunnen antwoordmogelijkheden random weergegeven worden en is er een “anders, namelijk..” optie mogelijk.

Open

Een vraag waar de respondent een eigen, persoonlijke invulling aan kan geven. Hierbij kan aangegeven worden of invullen verplicht of niet verplicht is. Ook kan eventueel een bepaalde invulvorm geeist worden, bijvoorbeeld bij een postcode, e-mailadres, adres, datum, telefoonnummer, leeftijd of valuta.

Likert

Een gesloten vraag met één of meerdere stellingen waarin de respondent verzocht wordt de mate van instemming met deze stelling(en) aan te geven. Dit kan door middel van een hiërarchisch gerangschikt antwoordmodel. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel een afwijzing van, de stelling aan. Het antwoordmodel kan zo worden ingedeeld als u wilt; bijvoorbeeld langs een schaal van 1 tot 10.

De stellingen kunnen random weergegeven worden.

Uitleg

Een toelichting of mededeling aan de respondent zonder dat er een vraag wordt voorgelegd.

Einde

Tekst die aangeeft dat de respondent het einde van de vragenlijst heeft bereikt.