1.8 - Invoegen eerder gegeven antwoord

Het is mogelijk om een antwoord dat een respondent eerder heeft gegeven terug te laten komen in de vraagstelling van een daaropvolgende vraag. U volgt hiervoor de volgende werkwijze.

1 - Bronvraag toevoegen

In dit voorbeeld willen wij graag het antwoord van de onderstaande vraag gebruiken in de vraagstelling van een andere vraag. Als eerste stap configureren we de 'bronvraag'.

Figuur 32: De bronvraag

2 - Nieuwe vraag toevoegen

Vervolgens configureren we de vraag waarin het antwoord terug moet komen. In het onderstaande voorbeeld gebruiken we een open vraag, voor alle andere vraagtypen geldt dezelfde werkwijze.

Voeg eerst de vraag toe, laat de plek waar het antwoord terug dient te komen nu nog leeg. Klik vervolgens op 'Opslaan' om de vraag toe te voegen aan de lijst.

Figuur 33: De doelvraag

3 - Het antwoord invoegen

We openen nu de doelvraag weer. Plaats de cursor op de plek in de tekst waar het antwoord ingevoegd dient te worden. In de werkbalk direct boven de tekst is de knop ' Antwoord invoegen' beschikbaar geworden. Klik hier op en een venster als het volgende verschijnt.

Figuur 34: De bronvraag kiezen

In dit voorbeeld willen we het antwoord van vraag 3 gebruiken. We klikken op het selectierondje bij vraag 3 en vervolgens op 'Ok'. In de tekst is een variabele, omsloten met %%, toegevoegd.

Figuur 35: Variabele is toegevoegd

4 - Opmaak toevoegen (optioneel)

Indien het wenselijk is dat de tekst bijvoorbeeld vet of cursief wordt weergegeven, is dat mogelijk. Selecteer de variabele inclusief alle %-tekens, zoals in onderstaande afbeelding is gedaan. Nu is het mogelijk om opmaak toe te passen.

Figuur 36: De doelvraag

Het resultaat

In de onderstaande afbeelding is het resultaat van dit voorbeeld te zien.

Figuur 37: Wat de respondent ziet