Klantbeheer

Alle klanten onder de hoofdklant aan-/uitzetten

Als u de hoofdklant selecteert en vervolgens kiest voor het vinkje bij ‘Alle klanten onder "…" weergeven’, krijgt u alle enquêtes te zien die zich binnen uw klant bevinden. Op het moment dat u het vinkje niet aanvinkt, krijgt u slechts de enquêtes te zien die zich enkel binnen de hoofdklant bevinden. Om een enquête te selecteren die in een subklant zit, dient u het vinkje aan te zetten of rechtstreeks naar de subklant te navigeren.

Voorbeeldweergave klantoverzicht
Afbeelding: voorbeeldweergave klantoverzicht

Een nieuwe klant aanmaken

Als hoofdgebruiker kunt u zelf eenvoudig nieuwe subklanten aanmaken onder de hoofdklant. Dit doet u door te navigeren naar de hoofdklant en vervolgens naar Management » Klant te gaan. Aan de rechterzijde klikt u op ‘Klant toevoegen’.

Toevoegen van een klant
Afbeelding: toevoegen van een klant

Hier vult u een duidelijke naam in voor de nieuwe klant (bijvoorbeeld de afdelingsnaam). Onder ‘Overig’ kunt u een opmerking invoeren, deze is enkel zichtbaar voor hoofdgebruikers en is ook niet verplicht om in te vullen.

Onder ‘Afzender email’ vult u een e-mailadres in die kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het uitsturen van een uitnodiging. Deze is verplicht om in te vullen. Vervolgens klikt u op ‘Opslaan’.

U krijgt de melding dat de gegevens succesvol zijn opgeslagen; maar u kunt dit venster nog niet wegklikken. Er zijn namelijk twee extra velden bijgekomen, namelijk ‘Gebruikers’ en ‘Rechten’. Door te klikken in het invoerveld bij Gebruikers kunt u een nieuwe gebruiker toewijzen aan de net aangemaakte klant.

Let op:
Als u de hoofdgebruiker bent dient u hier niet uw account aan te koppelen. Als hoofdgebruiker heeft u namelijk rechten voor iedere klant binnen de hoofdklant. Doet u dit wel, dan raakt u de rechten kwijt van de hoofdklant. U dient dan contact op te nemen met onze helpdesk om uw rechten opnieuw toegewezen te krijgen tot de hoofdklant.

Rechten aan een nieuwe klant toekennen

Onder het kopje ‘Rechten’ dient u een aantal vinkjes te zetten, om de nieuwe klant te activeren.

Hieronder leest u wat de verschillende rechten betekenen:

 • Klant kiezen - Hiermee kunnen gebruikers een andere klant kiezen waar ze toegang tot hebben;
 • Gebruikers - Hiermee kunnen gebruikers nieuwe gebruikers toevoegen;
 • Klanten - Hiermee kunnen gebruikers nieuwe klanten toevoegen;
 • Custom logo – De mogelijkheid om een custom logo in de online afname van een enquête toe te voegen;
 • Custom templates – De mogelijkheid om een custom CSS-template in de online afname van een enquête toe te voegen;
 • Enquêtes verwijderen - Hiermee kunnen gebruikers enquêtes verwijderen;
 • Template enquête - Een template-enquête biedt de mogelijkheid om snel nieuwe enquêtes aan te maken op basis van variabelen;
 • Onderzoeken meekijken - Hiermee kunnen gebruikers met onderzoeken meekijken;
 • Onderzoek doen - Hiermee kunnen gebruikers zelf onderzoek doen (vragenlijst, afname en presentatie);
 • Onderzoekstool login - Biedt de mogelijkheid om in te loggen en toegang te krijgen tot de tool;
 • Online handleiding - Biedt de mogelijkheid om de online handleiding te bekijken;
 • Standaard enquêtes delen - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om een enquête als template te delen in de externe bibliotheek;
 • Standaardvragen delen - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om een specifieke vraag als standaard vraag te delen in de externe bibliotheek;
 • Standaardvragen gebruiken - Geeft de gebruiker de mogelijkheid om standaardvragen die gedeeld zijn via een externe bibliotheek te gebruiken.

U dient in ieder geval een vinkje te zetten bij onderstaande onderdelen:

 • Onderzoeken meekijken;
 • Onderzoekstool login.

Een bestaande klant wijzigen

Een bestaande klant wijzigen kan door de klant te selecteren en te navigeren naar Management » Klant.

Hier kunt u de naam van de klant wijzigen, het emailadres aanpassen of een nieuwe gebruiker toevoegen en vervolgens ‘Opslaan’.