Geavanceerd data-beheer

Hier vindt u een aantal geavanceerde opties in Explora die u wellicht verder kunnen helpen bij uw onderzoek.

Data wegen

Idealiter zou u een 50/50 verdeling willen van het geslacht van de respondenten, precies de helft vrouw en de andere helft man. Echter blijkt tijdens de analyse dat de 50/50 verdeling niet gehaald is en dat de verdeling nu 25/75 voor man en vrouw is. Dit euvel kan worden voorkomen door een weegfactor aan de eigenschap 'geslacht' toe te kennen.

Via Analyse > Data wegen kunt u de eigenschap opgeven waar de weegfactor op moet worden toegepast.
In dit geval is dat de eigenschap Geslacht. Wanneer u zelf de weegfactor heeft berekend kunt u deze toewijzen aan de eigenschap.

Let op!
U moet zelf de weegfactor berekenen.

Figuur 90: Data wegen
Wanneer u klikt op 'Aanmaken' komt u in het scherm terecht waar u de daadwerkelijke weegfactor kunt toekennen.

Data importeren

Explora biedt u de mogelijkheid om externe data in een enquête te importeren, bijvoorbeeld wanneer u twee losse enquêtes wilt samenvoegen of wanneer u dezelfde enquête in twee talen heeft uitgestuurd en nu wilt samenvoegen tot één geheel. Het voordeel van samenvoegen is dat u maar één enquête hoeft te analyseren.

Navigeer via Analyse > Data importeren. U kunt hier uw CSV-bestand met data uploaden.

Let op!
De kolommen en kolomwaarden in het CSV-bestand dienen exact overeen te komen met de kolommen en mogelijk antwoordwaarden van het onderzoek waarnaar geïmporteerd wordt.

Figuur 91: Data importeren

In het volgende scherm ziet u aan de linkerzijde de vragen uit de enquête waarmee u de data wilt gaan koppelen.

Rechts ziet u staan 'Koppel aan kolom', met een uitschuif-menu per rij. In dit uitschuif-menu kunt u aangeven welke kolom van het CSV-bestand gekoppeld moet worden aan de desbetreffende vraag. Op deze manier kunt u handmatig elke kolom in uw geüploade CSV-bestand koppelen aan de juiste vraag. In het geval van het samenvoegen van twee dezelfde enquêtes betekent dit dus simpelweg dat de vraagstelling overeenkomt met de kolomnaam.

Figuur 92: Data koppelen

Indien u gebruik maakt van Excel wordt een CSV bestand over het algemeen in een formaat opgeslagen die geschikt is voor Explora. Aangeraden wordt om bijzondere gevallen extra te controleren. Deze bijzondere gevallen zijn als volgt:

  • Een veld die een puntkomma bevat;
  • Een veld die een dubbele apostrof bevat;
  • Een veld die een nieuwe regel (enter) bevat.

Indien een veld één van deze speciale tekens bevat, dient dat veld ingesloten te worden door een dubbele apostrof. Tevens dient een dubbele apostrof in een veld vooraf te gaan met nog een dubbele apostrof.

Aangeraden wordt om deze speciale gevallen te controleren met bijvoorbeeld de applicatie Kladblok.

Figuur 93: Data invoeren in een CSV bestand

Werken met eigenschappen

Aanmaken eigenschappen

Eigenschappen (of achtergrond kenmerken) zijn de kenmerken van een respondent waarop bij de analyse onderscheid kan worden gemaakt.

Binnen Explora wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en globale eigenschappen. Globale eigenschappen zijn belangrijk voor de werking van Explora. Persoonlijke eigenschappen kunt u zelf toevoegen als u dit later in de data-analyse wilt gebruiken.

U ziet nu alleen globale eigenschappen (zoals email, achternaam, etc.) en uw persoonlijke eigenschappen die u gebruikt in uw vragenlijsten.

Onder Management > Kenmerken kunt u uw eigenschappen beheren.

Figuur 94: Eigenschappen beheren

Via de knop 'Nieuw' aan de rechterzijde kunt u zelf de nieuwe (persoonlijke) eigenschap aanmaken, bijvoorbeeld 'werknemer bedrijf X'. Hierbij kiest u uw klantnaam en geeft u de eigenschap een logische naam.

Figuur 95: Nieuw kenmerk aanmaken

Toekennen van eigenschappen:

Als de eigenschap is aangemaakt moet deze aan de respondenten worden toegekend.
De eigenschappen kunnen op twee manieren worden toegekend aan een respondent, dit is afhankelijk van welk enquetetype u gebruikt.

Bij een 'internet open' enquête kunnen eigenschappen via specifieke vragen worden toegekend. De vraagtypen waar u eigenschappen kunt toekennen zijn: 'enkelkeuze', 'likert', 'matrix', 'open' en 'slider'. Nadat u op reguliere wijze een vraag aanmaakt kan onder het kopje 'Eigenschap' de persoonlijke en globale eigenschap worden toegewezen.

Bij een ‘internet gesloten’ enquête kan dit ook al bij het inlezen van een lijst met respondenten. Bij het inlezen van een lijst met respondenten kunnen eigenschappen worden toegewezen. Elke respondent heeft dan de eigenschappen als aangegeven in uw .csv document.

Data ontdubbelen & opschonen van lijsten

Het is in Explora mogelijk om uw lijst te ontdubbelen (automatisch verwijderen van dubbele respondentgegevens) of om uw lijst op te schonen (mogelijkheid om handmatig individuele respondentgegevens te verwijderen).

Dit doet u door via Management > Lijsten uw lijst op te zoeken en op het blauwe plusje te klikken. Klik dan op 'Lijst bewerken'.

Figuur 96: Lijst bewerken

Aan de rechterzijde ziet u vervolgens de mogelijkheid om uw lijst te ontdubbelen of op te schonen.

Figuur 97: Lijst opties

Kies de optie die voor u het meest geschikt is en u kunt beginnen met ontdubbelen dan wel opschonen.

Beheren van persoonlijke gegevens & wijzigen van wachtwoord

Om uw persoonlijke profiel te bekijken zorgt u dat u niet in een specifieke enquête zit. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunt u hier uit gaan door op Home te klikken.

Als u op Management klikt, komt u bij uw persoonlijke profiel terecht. Hier kunt u onder andere uw persoonlijke gegevens invullen en kunt u aangeven hoe lang uw geschiedenis-rij moet zijn.

Ook kunt u hier een nieuw wachtwoord instellen.