1.6 - Delen verbergen

U kunt er ook voor kiezen om delen van uw enquête te verbergen voor bepaalde respondenten.

Via het tabblad Enquête > Verbergen ziet u de gemaakte vragen met achter elke vraag vier knoppen:

Figuur 31: Knoppen vraagonderdeel verbergen

  • De eerste knop staat voor 'Vraagonderdeel verbergen obv antwoord eerdere vraag'. Hiermee kunt u antwoordopties van een bepaalde vraag verbergen, op basis van eerder gegeven antwoorden van de respondent. Stel; u wilt dat wanneer een respondent 'ja' antwoord op 'Bent u tevreden over uw krant?' dat bij vervolgvraag 'Welk medium zou verbeterd kunnen worden?' de antwoordoptie 'Krant' verborgen blijft. Immers, de respondent heeft al aangegeven dat hij of zij tevreden is over de krant.
  • De tweede knop betekent 'Vraagonderdeel verbergen obv respondenteigenschap'. Hiermee kunt u als u in uw enquête gebruik maakt van respondenteigenschappen op basis hiervan antwoordopties van een bepaald vraag verbergen.
  • De derde knop staat voor 'Vraag bewerken obv antwoord eerdere vraag'. Hierbij kunt hele vragen verbergen, op basis van eerder gegeven antwoorden van de respondent. Stel; u wilt dat wanneer een respondent 'ja' antwoord op 'Bent u tevreden over uw krant?' dat de vervolgvraag 'Wat kan de krant doen om uw tevredenheid te verhogen?' in zijn geheel wordt verborgen. Immers, de respondent heeft al aangegeven dat hij of zij tevreden is over de krant.
  • De vierde knop is 'Vraag verbergen obv respondent-eigenschap'. Hiermee kunt u als u in uw enquête gebruik maakt van respondent-eigenschappen op basis hiervan hele vragen verbergen.

Hierna klikt u op 'Opslaan'.