3.10 Data downloaden in Excel/SPSS

Om uw data te analyseren adviseren wij u gebruik te maken van een snelle en gemakkelijke online presentatie (dashboard). U kunt er echter ook voor kiezen om uw data met SPSS te analyseren. Met dit programma kunt u verschillende (diepgaande) statistische analyses uitvoeren op de data. Hiervoor zult u uw data eerst naar Excel moeten downloaden. Dit doet u als volgt:

Navigeer naar Analyse > SPSS data exporteren.

Figuur 88: Data exporteren

Respondenten selecteren

In dit scherm vinkt u de correcte doelgroep aan waarvan u de data geëxporteerd wil hebben.

Daarna kunt u kiezen uit 4 opties, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de data:

  • Alle respondenten die zijn uitgenodigd voor de enquête exporteren: Dit spreekt voor zich, u krijgt nu alle data te zien, ook van mensen die nog niet zijn begonnen.
  • Alle data exporteren: U krijgt nu data te zien van respondenten die zijn begonnen, ook van mensen die voortijdig zijn gestopt en dergelijke.
  • Alleen van respondenten die een einde hebben bereikt: U krijgt nu de data van alle afgeronde enquetes, succesvol én niet-succesvol.
  • Alleen van respondenten die een succesvol einde hebben bereikt: U krijgt nu de data van alleen succesvol afgeronde enquêtes, dit is voor u zeer waarschijnlijk de meest zinvolle data, aangezien deze respondenten de gehele enquête hebben doorlopen.

Statuscodes exporteren

Respondenten hebben een bepaalde status, bijvoorbeeld "begonnen" indien u dit vakje aanvinkt worden de statuscodes toegevoegd als kenmerk.

Respondentkenmerken exporteren

Ook is het mogelijk om een selectie van respondentkenmerken in de export op te nemen.
U vinkt hiervoor het selectievakje Kenmerken aan.

Figuur 89: Data exporteren

Er verschijnt een selectielijst met kenmerken die beschikbaar zijn om mee te nemen in de export. U kunt hier één of meerdere kenmerken kiezen. Op het moment dat u begint te typen in het vak, zal Explora u helpen door suggesties te geven.

Data numeriek of als string exporteren

U kunt uw data op twee manieren laten exporteren, namelijk numeriek of als string.
Het verschil tussen beide is de manier waarop de data wordt weergegeven in de export.

Wanneer u kiest voor data numeriek laten exporteren ontvangt u de export met numerieke waarden voor de antwoordmogelijkheden.
Wanneer u kiest voor data als string laten exporteren ontvangt u de export met de daadwerkelijke antwoordlabels van vragen in plaats van numerieke waarden.

Figuur: Data numeriek of als string exporteren

Exportbestand ontvangen

U kunt uw e-mailadres invullen om het bestand naar uzelf te laten mailen, of u kunt het veld leeg laten zodat het bestand wordt gedownload naar de computer waar u op werkt. Klik dan op 'Start exporteren'.

SPSS labels downloaden

Wanneer u dit gedaan heeft is het van belang om ook de labels van de vragen te downloaden. Hiermee geeft u uw kolomvariabelen de correcte labels mee. SPSS labels download u via Analyse > SPSS labels exporteren. Explora zal dan direct een text-bestand aanleveren met daarin alle vraaglabels en bijbehorende waarden. Deze kunt u dan zelf koppelen aan de data in SPSS. Dit kan door middel van kopiëren en plakken naar de syntax van uw SPSS bestand.


Binnen Excel kunt u ook gebruik maken van deze labels. U kunt deze handmatig kopiëren naar de eerste rij zodat u in één oogopslag uw vraag ziet en wat uw respondenten hebben geantwoord.