Configuratie van variabelenamen

Geavanceerd datamanagement

Indien u de data en/of labels wilt exporteren worden normaliter standaard het formaat 'VR01', 'VR02', 'VR03' als naam in de header gebruikt. Met het configureren van variabelenamen onder "enquete; variabelen" kunt u eenvoudig deze namen aanpassen zodat antwoorden, een voor u bekende naam (header) krijgen.

Variabelen

Om een andere naam voor een vraag te koppelen gaat u via Enquete naar Variabelen.
Er wordt voor elke vraag die in de enquete is gesteld invoervelden getoond. Indien een vraag een "anders namelijk" heeft wordt ook de mogelijkheid geboden om deze te voorzien van een eigen waarde.
Elke kolom in de data-export moet voorzien zijn van een unieke waarde. Vreemde tekens (zoals in patiënt) worden automatisch omgezet (vb: patiënt wordt patient).
Indien u een veld leeg laat wordt de standaardwaarde ('VR01') gebruikt (U kunt er dus voor kiezen om een gedeelte wel/niet te doen).