Bijzondere vraagtypen

Semantisch

Vraag met een of meerdere stellingen waarin de respondent gevraagd wordt de mate van instemming met deze stelling(en) aan te geven door middle van een tweetal tegengestelde antwoordmogelijkheden.

De extremen van het antwoordmodel geven de mate van overeenstemming met een van beide antwoordmogelijkheden aan.

Slider

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefineerde antwoordschaal (bijvoorbeeld 1 t/m 10) een indicatie te geven van zijn/haar oordeel ten aanzien van een bepaald onderwerp.

Wilt u hier een valuta-waarde gebruiken, dan voegt u simpelweg een valutateken als voorvoegsel toe.

Smiley

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefiniëerde antwoordschaal (2, 3 of 5 met eventueel niet van toepassing) middels een smiley een oordeel te geven ten aanzien van een bepaald onderwerp.

Figuur: Smileyvraag

Matrix

Een gesloten vraag waarin meedere antwoordmogelijkheden ten opzichte van elkaar worden afgezet in een schema. De respondent kan hierbij meerdere antwoordmogelijkheden aanvinken. Ook hier is het mogelijk de antwoordmogelijkheden random weer te geven.

Prioriteit

Een vraagtype waarbij de respondent wordt gevraagd om verschillende aspecten van een bepaald onderwerp naar volgorde van belangrijk te rangschikken. De aspecten worden van het linkerblok naar het rechterblok verplaatst.

Totaal

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefinieerde schaal (bijvoorbeeld in procenten tot een total van 100% of in een bedrag tot een maximum van €100,0) een indicatie te geven van zijn/haar gedrag ten aanzien van een bepaald(e) aspect(en).

Hot-or-Not

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) dient in te delen in twee voorgedefinieerde categorieën.

Waslijnvraag

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) dient in te delen in meerdere voorgedefinieerde categorieën. Het is hierbij mogelijk meerdere antwoordmogelijkheden in dezelfde categorie te plaatsen.

Rankingvraag

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) naar volgorde van belangrijkheid dient te rangschikken. Door hierbij een mimimum of maximum aan te geven kan er een grens worden gesteld aan het aantal antwoordmogelijkheden dat men kan geven. Tenslotte kunnen de antwoordmogelijkheden random worden weergegeven.

Click&Share

Een open visualisatievraag waarbij de respondent middels gekleurde bollen negatieve, positieve of neutral opmerkingen kan maken betreffende een bepaald onderdeel van een afbeelding (website, folder, logo).