Bibliotheek » Vragen beheren

Introductie

Als beheerder heeft u de mogelijk om in uw eigen bibliotheek standaardvragen klaar te zetten. Uw eindgebruiker kan deze vragen vervolgens eenvoudig opnemen in zijn/haar eigen enquêtes. Op deze wijze wordt uniformiteit in de vraagstelling afgedwongen en wordt het voor de eindgebruiker heel eenvoudig om snel en eenvoudig een enquête op te stellen.

Tip…
Indien u gebruik wilt maken van de benchmarkvragen die Explora aanbiedt, kunt u de Explora Benchmark gebruiken. Deze vragen worden dan overgeheveld naar uw eigen lokale bibliotheek.
Let op: het overhevelen van Explora Benchmark-vragen naar de lokale bibliotheek is alleen mogelijk voor de lokale beheerder.

Categorieën beheren

Indien u veel lokale standaardvragen in uw bibliotheek toegevoegd heeft, kunt u gebruik maken van 'categorieën'. U kunt de vragen eenvoudig in de door u zelf aangemaakte categorieën onderverdelen, zodat het duidelijk is waar de vragen betrekking op hebben.Vragen beheren

Om meer structuur in uw dataverzameling aan te brengen, kunt u heel gemakkelijk lokaal standaardvragen opstellen en in de bibliotheek toevoegen.Categorie of vragen verbergen

Indien categorieën of vragen niet meer van toepassing zijn en u graag wilt dat deze niet meer in de lokale vragenlijsten gebruikt worden, heeft u de mogelijkheid om deze te verbergen.