Bibliotheek » Dashboards beheren

Introductie

Van de vragen die zich in de bibliotheek bevinden kan een dashboard gemaakt worden.
Dit doet u door in de bibliotheek naar dashboard te gaan. Via de knop dashboard toevoegen komt u terecht in een wizard.

Stap 1: Bronnen selecteren.

In de bibliotheek bevinden zich vragen. Deze vragen hebben allemaal een label. Hieronder ziet u een overzicht van deze labels. Stel ik wil een dashboard met 4 grafieken, dan selecteert u hier 4 labels waarvan u een grafiek wilt tonen. Indien u de selectie heeft gemaakt, klikt u op volgende. U kunt maximaal 9 labels kiezen.

Stap 2: Filters toepassen.

Op dit moment kunt u 2 type filters toepassen. Een filter op basis van een periode; dit kan een schuivende of vaste periode zijn. Daarnaast kunt u filteren op basis van metatags.
Schuivende periode:
U kunt kiezen uit de afgelopen 7 dagen, 30 dagen en 90 dagen.
Vaste periode:
Hier moet u een begindatum en een einddatum opgeven. Waarbij de data ook in de toekomst kan liggen. U zou dus voor een specifieke periode van het jaar een dashboard kunnen maken.
Metatags:
Indien u een specifiek antwoord of antwoorden wil uitlichten of een doelgroep bijvoorbeeld “leeftijd: 65+” kunt u deze filter aanzetten.
Klik op volgende.

Stap 3: Vergelijking kiezen.

Als eerste maakt u hier de keuze om de weergave te kiezen in tijd. Standaard staat deze op “ik wil geen weergave in tijd”. U hebt de keuze uit:
1.    Ik wil geen weergave in tijd
2.    Ik wil de resultaten weergeven per dag
3.    Ik wil de resultaten weergeven per week
4.    Ik wil de resultaten weergeven per maand
5.    Ik wil de resultaten weergeven per kwartaal
6.    Ik wil de resultaten weergeven per jaar
Wanneer u een keuze heeft gemaakt met “weergave in tijd” is het tijd voor een eventuele vergelijking. U kunt bijvoorbeeld een uitsplitsing maken op een metatag. U heeft bijvoorbeeld naar de leeftijd gevraagd van de respondent. Dan kunt u er hiervoor kiezen om deze uit te splitsen op leeftijd. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld provincie, dan kunt u per regio de weergave vergelijken.
Daarnaast is het mogelijk om deze vraag te vergelijken met een benchmark.
Klik op volgende.

Stap 4: Weergave instellen

Voor elke geselecteerde bron is het mogelijk om de titel en subtitel in te stellen.
Indien deze naar behoren zijn ingesteld is het mogelijk om het lettertype, lettergrootte, kleur, etc.  in te stellen. Klik hierna op volgende.

Stap 5: Layout kiezen

Kies een titel voor het dashboard.
Indien u 4 bronnen heeft geselecteerd heeft u de keuze uit 5 layouts. Standaard staat deze op allemaal even groot weergeven. Indien u een andere keuze wilt (bijvoorbeeld 1 grafiek extra uitlichten) kunt u die layout in de balk selecteren. Sleep daarna de juiste grafiek op de juiste plek en klik op voltooien om het dashboard aan te maken.