3.14 Trendlijnen toevoegen

Introductie

Om een grafiek te verduidelijken kan er worden gekozen om een trendlijn toe te voegen.
Er zijn vier verschillende type trendlijnen mogelijk: hoogste waarde, laagste waarde, gemiddelde en mediaan.

 

Werkwijze

Volg de onderstaande stappen om een trendlijn aan uw grafiek toe te voegen:

  • Ga via het menu naar Analyse » Dashboard bij de desbetreffende enquête;
  • Open in deze pagina het dashboard waarmee u aan de slag wilt;
  • U ziet nu een overzicht, zoals in de onderstaande afbeelding, van de grafieken in dit dashboard;
  • Klik bij de grafiek waar u een trendlijn wilt toevoegen op het icoon ‘Trendlijnen bewerken’ Icoon: Trendlijnen bewerken;
  • Het venster waar u de trendlijnen voor de desbetreffende grafiek kan configureren wordt geopend.

 

Trendlijn toevoegen
Afbeelding: icoon ‘Trendlijn toevoegen’

 

  • Klik in de werkbalk rechts op ‘Nieuwe trendlijn’;
  • Vervolgens wordt het venster waar u uw voorkeuren voor de nieuwe trendlijn kunt instellen geopend;

 

Voorkeurinstelling trendlijn
Afbeelding: voorkeurinstellingen voor de weergave van de trendlijn en label

 

  • Bij de instellingen kunt u de gewenste trendlijn selecteren, de stijl van de lijn (doorgetrokken, gestreept of gestippeld) en lijndikte en -kleur;
  • Daarnaast kan er een "custom" label bij de lijn getoont worden. Indien nodig kan de tekst geroteerd worden dan wel verschoven zodat dit goed zichtbaar kan worden ingesteld.

 

Resultaat

In de onderstaande afbeelding ziet u een grafiek met daarin twee trendlijnen opgenomen.
De eerste lijn geeft het gemiddelde en de tweede de mediaan van de resultaten.

 

Voorbeeld grafiek met trendlijn
Afbeelding: voorbeeld van een grafiek met trendlijnen