3.20 Tekst toevoegen

U kunt ook zelf een tekst of een afbeelding toevoegen aan het dashboard. Dit kan via 'tekst invoegen'.

Het is echter ook mogelijk om in deze tekst vergelijkingen op te nemen. U maakt dan vergelijkingen in een 'tekstgrafiek' aan de hand van toegevoegde variabelen. Deze variabelen kunt u aanmaken via het kopje 'geavanceerd datamanagement'. U kunt variabelen in de tekst invoegen, zodat berekende scores (met de daarbij behorende complexe formulers) worden weergegeven in de tekst. Het volgende is dan bijvoorbeeld mogelijk in een dashboard: Uw afdeling scoort ‘beter’ op tevredenheid dan de volledige organisatie.

Eerst dient u via 'geavanceerd datamanagement' een variabele aan te maken. Hoe u dit doet leest u in 3.18 Geavanceerd databeheer. Vervolgens kunt u via 'tekst invoegen' de knop 'variabele, vraag of eigenschap invoegen' de variabele invoegen. Deze knop zit in de werkbalk naast de knop 'antwoord van een eerder gestelde vraag invoegen'. Als u hier op klikt ziet u een lijst met beschikbare variabelen die u kunt invoegen. Ziet u deze niet, dan moet u de variabele eerst configureren via  'geavanceerd datamanagement' (onder het tabblad 'Analyse').

U plaatst uw cursor in de tekst op de plek waar de berekening/variabele ingevoegd moet worden. U selecteert de variabele die u wilt invoegen. In de tekst verschijnt '%%variable-...%%'. Indien deze formule niet op de juiste plek staat, dan kunt u deze knippen en plakken op de juiste plek zetten.