Conditionele styling

Introductie

Om de resultaten van de respondentkaart dynamisch weer te geven, is het mogelijk om styling met condities op te geven. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ‘slechte’ resultaten van de desbetreffende respondent met rood worden weergegeven en vervolgens ‘goede’ met groen.

Werkwijze

Volg de onderstaande stappen om conditionele styling toe te passen:

  • Klik op Analyse » Respondentkaart ;
  • In het rechter menu: Respondentkaart configureren aanklikken;
  • De vraag kan bewerkt worden met het potloodje;

Configureren van de respondentkaart
Afbeelding: configureren van de respondentkaart

In het tabblad 'Conditionele opmaak' zit het configuratiescherm om condities te maken:

  • 'Operator' kleiner dan, groter dan etc, is de waarde waarmee vergeleken wordt. U kunt hier de kleur kiezen die gebruikt wordt indien aan deze voorwaarde wordt voldaan;
  • Er kan ook worden gesorteerd: indien aan voorwaarde wordt volgaan, wordt de kleurenset gekozen op basis van voorwaarde en worden alle volgende condities overgeslagen. Het kan nodig zijn om te schuiven om de juiste voorwaarde als eerst te toetsen. Bijvoorbeeld het getal 3 is kleiner dan 8 (geel) maar ook kleiner dan 5 (oranje). In dit geval wordt de kleur geel omdat deze het eerst komt. Als je deze omwisselt dan wordt de kleur juist oranje omdat die eerder komt;
  • Verwijderen conditie kan met het kruisje achter de conditie;
  • Nieuwe conditie aanmaken kan met het plus-knopje 'Conditie toevoegen';
  • Bewerken conditie kan door de operator (kleiner dan, groter dan etc) aan te passen, de waarde bij ‘dan’ aan te passen en de kleuren aan te passen.

Configureren van de styling
Afbeelding: configureren van de styling

Resultaat

In onderstaande afbeelding is te zien dat het resultaat in een afwijkende kleur wordt weergegeven:

Weergave van het resultaat
Afbeelding: weergave van het resultaat