3.21 Net Promotor Score

Introductie:

Voor enkele vragen is het mogelijk om een Net Promotor Score grafiek aan te maken. De Net Promotor Score heeft een standaard bereik van 0 tot 10 waarbij het wordt onderverdeeld in "detractors" (0-6), "passives" (7-8) & "promotors" (9-10). De Net Promotor Score wordt dan als volgt berekend: % promotors - % detractors.

De vraag die daarbij gesteld wordt is bijvoorbeeld: "Hoe waarschijnlijk is het dat u (onderwerp) zou aanbevelen aan een relatie?" Vragen van het type "enkelkeuze", "likert" en "slider" komen in aanmerking voor een NPS grafiek. De voorwaarde is wel dat deze van 0-10 of van 1-10 zijn.

Werkwijze:

In het dashboard kan je een NPS grafiek toevoegen. Indien je een NPS grafiek toevoegd zijn er een aantal opties mogelijk:

  • NPS weergeven (De Net Promotor Score)
  • Verdeling weergeven (De grafiek van type donut)
  • Toelichting weergeven (uitleg van de berekening)

Bij verdeling zijn nog een aantal sub-opties mogelijk: oa. weergave (aantal of percentage), significantie en de label & kleur van de verschillende groepen (Detractors, Passives, Promotors).

Figuur: NPS grafiek configuratie

Resultaat

Figuur: NPS grafiek