3.15 Eerder gekozen antwoord opnemen in titel

Indien een vraag een verwijzing heeft naar een eerder gekozen antwoord. kan er in het dasboard een grafiek / tabel een titel krijgen met een eerder gekozen antwoord. Allereerst dient er een filter te komen op het desbetreffende antwoord, u gaat naar dashboard filteren en selecteerd de vraag met het bijbehorende antwoord wat u wilt tonen in de titel van de grafiek. Daarna voegt u een grafiek toe. In de grafiektitel zal dit formaat aangehouden moeten worden: "Kunt u een cijfer geven voor %%vraag-1%%" Indien dit een vraag is met een verwijzing naar een eerder gekozen antwoord zal dit automatisch als titel gekozen worden.

Titel met eerder gekozen antwoord.

Indien er geen filter op het dashboard zit, zal er in plaats van het antwoord, de vraag met nummer getoond worden bijvoorbeeld: "Kunt u een cijfer geven voor vraag 9".