3.2 Grafieken aanmaken met een wizard

Nu kunt u de 'Wizard standaard grafieken' gebruiken om binnen het zojuist aangemaakte dashboard grafieken op te bouwen. Selecteer hiervoor uw dashboard door er simpelweg op te klikken.

Figuur 60: Selecteer dashboard

Tip:
U kunt zoveel dashboards aan één enquête toevoegen als u wilt. U bent niet gelimiteerd tot één dashboard per enquête.

Figuur 61: Selecteer dashboard

In het rechtermenu vindt u de knop 'Wizard standaard grafieken'. Als u hier op klikt kunt u in één keer snel en gemakkelijk alle vragen omzetten naar een grafiek of tabel. Als u alle grafieken liever handmatig toevoegt, klikt u op 'Nieuwe grafiek'. Meer hierover leest u onder: 3.3 Handmatig grafieken toevoegen.

We zullen eerst toelichten hoe de 'Wizard standaard grafieken' werkt.

Selecteer de vragen die in het dashboard moeten worden opgenomen en geef aan of u een uitsplitsing wilt.
afhankelijk van het type vragenlijst, kunt u een uitsplitsing doen op vraag dan wel op kenmerk.

Figuur 62: Wizard Stap 1

Klik vervolgens op 'Volgende'. U komt nu bij stap 2 van de wizard. Hier kunt u kiezen welk type grafiek u wilt (kolom, radar, staaf, taart) en of u dit in aantallen, gemiddelden of percentage wilt weergeven

Figuur 63: Wizard Stap 2

Klik vervolgens op 'Volgende'. U komt nu bij stap 3 van de wizard. Hier kunt u de titel en subtitel aanpassen en ervoor kiezen of u de aantallen wilt weergeven.

Figuur 64: Wizard Stap 3

Klik vervolgens op 'Volgende'. U ziet nu het overzicht met de nieuwe grafieken.

Let op!
De grafieken geven alleen data weer als er ook data is om weer te geven. Ofwel: U kunt pas resultaten zien in uw dashboard wanneer uw enquête is ingevuld voor minimaal 1 respondent.