3.6. Uitsplitsen

Explora biedt tevens de mogelijkheid bij het aanmaken van een grafiek om de antwoorden op te splitsen op basis van een vraag of eigenschap.

De resultaten in de grafiek worden dan opgesplitst per eerder gegeven antwoord (dus of men bijvoorbeeld al eerder 'ja' of 'nee' heeft ingevuld) of per eigenschap van de respondent (bijv. 'man' of 'vrouw').

Let op!
Uitsplitsen kan alleen wanneer u handmatig een nieuwe grafiek aanmaakt. Als u de wizard standaard grafieken gebruikt kunt u achteraf géén uitsplitsingen meer maken! Hoe u handmatig nieuwe grafieken aanmaakt kunt u lezen onder 3.3 Handmatig grafieken toevoegen.

Hoe werkt uitsplitsen?

Wanneer u heeft besloten dat u een grafiek wilt waarin data is uitgesplitst, navigeert u via Analyse > Dashboard naar het dashboard waar de grafiek in moet komen te staan. Wanneer u hier op heeft geklikt komt u in een nieuw scherm terecht. Klik hier in het menu aan de rechterkant op 'Nieuwe grafiek'.

Een uitsplitsing betekent dat de grafiek alleen data laat zien op basis van een bepaalde 'splitsing' die u heeft gemaakt. De grafiek laat dus geen totaalplaatje zien, maar alleen de antwoorden op een vraag, uitgesplitst naar bijvoorbeeld geslacht, of leeftijd. Zo kunt een gemakkelijk en snel een grafiek maken die alleen antwoorden laat zien van vrouwelijke respondenten of die alleen antwoorden laat zien van respondenten boven de 65 jaar. Deze mogelijkheden zijn voorbeelden van een uitsplitsing op basis van een eigenschap. U kunt echter ook een uitsplitsing maken op basis van een vraag. De resultaten in de grafiek worden dan opgesplitst per eerder gegeven antwoord (dus of men bijvoorbeeld al eerder ‘ja’ of ‘nee’ heeft ingevuld).

Wanneer u op 'Nieuwe grafiek' heeft geklikt komt u automatisch in het 'Categorieën' tabblad. Kiest u hier de vraag of eigenschap waarvan u een grafiek wilt aanmaken (zoals hierboven toegelicht). Klik nu op het tabblad 'Uitsplitsing'.

Hier kunt u beslissen op basis waarvan u een uitsplitsing wilt maken:

  • Geen; u maakt géén uitsplitsing. Alle data wordt getoond in de grafiek.
  • Vraag; u maakt een uitsplitsing op basis van een vraag die gesteld is aan de respondent.
  • Eigenschap; u maakt een uitsplitsing op basis van een eigenschap (bijv. geslacht of leeftijd).

Wanneer u alles naar wens heeft aangevinkt, klikt u op 'Opslaan'.

Figuur 79: Tabblad uitsplitsen