2.4 - Afname monitoren

Veldwerk monitoren

Onder het tabblad Afname > Afname kunt u de responsaantallen ten aanzien van uw onderzoek op de voet volgen. Het overzicht kunt u uitgesplitst bekijken, namelijk per selectie, per datum of per vraag. Aan de rechterzijde vindt u de drie mogelijkheden.

Tevens ziet u in het totaaloverzicht vermeldt wat de gemiddelde doorlooptijd van de enquête is. Dit wil zeggen: de gemiddelde tijd voor respondenten om de vragenlijst volledig in te vullen.

Figuur 55: Responsaantallen overzicht

Als u graag inzicht wilt in de antwoorden die de respondenten hebben gegeven kunt u kijken onder het tabblad 'Analyse'. Voor meer informatie hierover, zie: Stap 3 - Analyse van de resultaten.

Figuur 56: Responsoverzicht per selectie

Grafieken in het totaaloverzicht

In het responsoverzicht per selectie ziet u een aantal grafieken verschijnen. Hieronder wordt kort besproken wat elke grafiek betekent.

  • Panelselectie: Dit is het totaal aantal respondenten in het panel, oftewel; de lijst die u heeft ingelezen en gekoppeld.
  • Uitgenodigd: Dit is het totaal aantal respondenten dat succesvol is uitgenodigd. Als dit cijfer verschilt van het totaal in de panelselectie dan betekent dit dat er een aantal uitnodigingen niet verstuurd konden worden.
  • Herinnerd: Dit is het totaal aantal respondenten die een herinnering hebben ontvangen.
  • Begonnen: Dit is het totaal aantal respondenten die inmiddels aan de enquête zijn begonnen.
  • Voltooid: Dit is het totaal aantal respondenten die de enquête hebben afgerond, succesvol én niet succesvol. Deze niet-succesvolle groep zijn respondenten die buiten de doelgroep vallen. Dit wordt meestal in de eerste twee vragen bepaald. Respondenten die om welke reden dan ook niet in de beoogde doelgroep horen worden doorgestuurd naar een alternatief einde (bijv. 'Bedankt voor uw medewerking, maar u valt helaas buiten de doelgroep van dit onderzoek). Deze respondenten hebben de enquête dan wel afgerond, maar niet succesvol (want ze hebben inhoudelijk geen vragen beantwoord).
  • Uitgefilterd:

Figuur 57: Selectief panelselecties weergeven

In bovenstaande afbeelding is er gekozen voor een selectieve weergave van de data. De panelselectie 'Test' wordt niet weergegeven in het overzicht.

Meldingen configureren

Het is mogelijk om via e-mail updates te krijgen of de voortgang van het veldwerk te volgen.
U kunt deze meldingen configureren op de pagina Afname > Meldingen.

Selecteer de meldingen die u via e-mail wil ontvangen door de desbetreffende selectievakjes aan te vinken. Vervolgens vult u de volledige naam en het e-mailadres van de ontvanger in.

Zet de enquête-status op 'opengesteld' om de response-updates te starten. Om deze weer stop te zetten, zet de enquête-status op 'afgerond'.

Figuur 57: Meldingen configureren