3.5. Aanpassen van de grafieken

Wanneer u op het bewerken-icoontje van een specifieke grafiek klikt komt u in het volgende scherm terecht:

Figuur 70: Grafiek bewerken

Tabblad: Weergave

In dit scherm zit u automatisch in het tabblad 'Weergave'. Hier kunt u allerlei aanpassingen doen aan de weergave van de grafiek.

U kunt de titel van de grafiek veranderen en een subtitel toevoegen.

Tevens kunt u het grafiektype veranderen. U kunt daarbij kiezen uit de volgende grafiek mogelijkheden:

 • Staaf: Grafiek waarbij de data in horizontale balken wordt weergegeven, onder elkaar;
 • Kolom: Grafiek waarbij de data in verticale balken wordt weergegeven, naast elkaar;
 • Taart: Grafiek waarbij de data in een cirkelvorm wordt weergegeven;
 • Tabel: De data wordt in een tabel weergegeven.

Figuur 71: Grafiektype mogelijkheden

Ook kunt u hier de weergave kiezen. U kunt daarbij kiezen uit een aantal opties.

 • Aantal: De data wordt weergegeven in aantallen, bijvoorbeeld: 46 vrouwen en 50 mannen hebben deelgenomen;
 • Percentage: De data wordt weergegeven in percentages, bijvoorbeeld: 20% is jonger dan 30, 50% is 30 tot 50 jaar en 30% is ouder dan 50 jaar;
 • Gemiddelde: Van de data wordt een gemiddelde berekend, deze wordt weergegeven. Deze optie gebruikt u wanneer er in een vraag rapportcijfers zijn gegeven, bijvoorbeeld: "Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid met de krant". De cijfers die men gegeven heeft worden gemiddeld door Explora en weergegeven in het door u gekozen grafiektype.

Figuur 72: Weergave

N weergeven

Door het selectievakje bij de optie N weergeven aan te vinken, wordt het responsaantal aan de subtitel van de grafiek toegevoegd.

Figuur 73: N weergeven

Open antwoorden weergeven

Mocht uw vraag een categorie 'Anders, namelijk..', dan kunt u hier ook, als u dat wilt een vinkje zetten bij 'Open antwoorden weergeven'. Hiermee worden dan de antwoorden op deze categorie in een tabel onder de figuur in het dashboard weergegeven. Zet u geen vinkje, dan verschijnen de antwoorden niet in beeld.

Figuur 74: Open antwoorden weergeven

Waarde van grafiek-assen wijzigen

Verder kunt u de waarde van de grafiek-assen en de breedte en hoogte van de figuur veranderen.

 • Min waarde y-as: Hier kunt u de minimale waarde van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '0';
 • Max waarde y-as: Hier kunt u de maximale waarde van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '100';
 • Aantal lijnen y-as:
  Hier kunt u het aantal lijnen van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '4';
 • Waarde x-as: Hier kunt u de waarde van de x-as (horizontale as) instellen;
 • Waarde y-as: Hier kunt u de waarde van de y-as (verticale as) instellen;
 • Breedte: Hier kunt u de breedte van de totale grafiek instellen. Deze staat standaard op 700. Hier kunt u voor kiezen als uw antwoordcategorieën wellicht niet goed leesbaar zijn weergegeven. Door de grafiek breder te maken kunt u de leesbaarheid vergroten;
 • Hoogte: Hier kunt u de hoogte van de totale grafiek instellen. Deze staat standaard op 400. Hier kunt u voor kiezen als uw antwoordcategorieën wellicht niet goed leesbaar zijn weergegeven. Door de grafiek hoger te maken kunt u de leesbaarheid vergroten.

Figuur 75: Grafiek-assen wijzigen

Significantie en kleurenset wijzigen

 • Significantie: Hier kunt u het aantal cijfers achter de komma instellen. Over het algemeen worden rapportcijfers met 1 cijfer achter de komma weergegeven en percentages met 0 cijfers achter de komma. Uiteraard kunt u dit naar wens aanpassen;
 • Kleurenset: Hier kunt u het kleurgebruik van de grafiek bepalen. Er worden een aantal kleuren standaard weergegeven, maar u kunt deze snel en gemakkelijk aanpassen naar de kleur van uw keus. Als u op het vakje met de kleur klikt die u wilt veranderen verschijnt er een klein schermpje. Hier kunt u uw kleur wijzigen door met uw muis op het bolletje te gaan staan en deze te verslepen. Met het blauwe plusje en minnetje aan het einde van de kleurenset kunt u, als u dit wenst, nog meer kleuren toevoegen (plusje) of kleuren verwijderen (minnetje).

Figuur 76: Significantie en kleurenset wijzigen

Antwoorden meenemen van

Bij 'Antwoorden meenemen van' kunt u beslissen welke antwoorden u mee wilt nemen in de weging van de grafiek.

 • Alle respondenten: Hierbij worden alle respondenten die ooit zijn begonnen aan uw enquête meegenomen in de grafiek. Dus ook respondenten die vroegtijdig zijn gestopt met invullen;
 • Respondenten die een einde hebben bereikt (dus ook succesvolle): Hierbij worden alle respondenten die een einde hebben bereikt meegenomen, succesvolle en niet- succesvolle respondenten;
 • Respondenten die een succesvol einde hebben bereikt: Hierbij worden alleen de respondenten die de enquête succesvol doorlopen hebben meegenomen in de grafiek. Dit zijn de respondenten die tot de doelgroep behoren en die alle vragen (met uitzondering van routes) hebben ingevuld.

Figuur 77: Antwoorden meenemen van

Tabblad: Categorieën

In het andere tabblad 'Categorieën' kunt u aanvinken welke antwoordopties getoond moeten worden en hoe de labels van de antwoordopties moeten heten.

Figuur 78: Tabblad categorieën