Handleiding

Om expressies te kunnen gebruiken, gaat u naar Analyse >> Geavanceerd datamanagement >> Variabelen configureren. U komt terecht in het scherm waarin u expressies kunt maken.
Hiervoor heeft u vragen en/of eigenschappen nodig Deze vragen en/of eigenschappen kunt u invoegen met behulp van de wizards.

Variabelen toevoegen

Variabelen kunnen worden gebruikt om expressies te configureren om berekeningen los te laten. Deze variabelen kunnen op basis van vragen worden aangemaakt, maar – in het geval van een gesloten enquête – ook op basis van eigenschappen. Het gegeven antwoord op basis van de vraag-variabele wordt in dat geval gebruikt voor de berekeningen in de expressie.
Om een vraag als variabele toe te voegen, moeten de volgende dingen gebeuren:

  • klik op 'Vragen toevoegen';
  • Selecteer de vragen die u in de expressie moeten worden opgenomen;
  • Klik op ‘Opslaan’;
  • De tool springt terug naar het scherm ‘Variabelen configureren’ en de vragen zijn direct inzetbaar.

Expressie toevoegen

U kunt een expressie toevoegen door middel van de zojuist toegevoegde variabele.

Wanneer u op de blauwe accordionbalk klikt, krijgt u de desbetreffende variabelen te zien. Als deze expressie is opgeslagen, komt deze ook onder 'Expression' te staan. Deze kunt u vervolgens kiezen in uw volgende expressie.


Dataset bekijken: Hier ziet u dat onder expr01 de berekening al wordt losgelaten, zo kunt u zien of uw expressie klopt. De functies die beschikbaar zijn, worden verder in het document uitgelegd.

Functies

Hieronder worden de verschillende functies uitgelegd. Het is ook mogelijk het antwoord van een functie in een andere functie te gebruiken. Wanneer je een 'and'-functie hebt, die u wilt gebruiken in een andere functie, kunt u testen op 'ja' of op 'nee'.
Functies kunnen ook worden gecombineerd. Stel u wilt de 'and'-functie  ombouwen zodat deze geen 'ja' of 'nee' teruggeeft, maar 'Heel mooi' of 'Heel jammer', zodat dit resultaat weer gebruikt kan worden in een andere functie:

if (and(condition1, condition2), “Heel mooi”,”Heel jammer”))

 

Logical

And

and (condition1, condition 2, … condition n)
Geeft een ja wanneer alle condities waar zijn. In alle andere gevallen wordt een nee teruggegeven.
Voorbeeld: and (true(), false(), true()) geeft ‘nee’, terwijl and(true(), true(), and(true)) ‘ja’ teruggeeft

False

Onwaar. Kan gebruikt worden in functies. Retourneert ‘nee’
Voorbeeld: if (expr01 = false(), ‘nee’, ‘ja’)

If

If (condition, true, false)
Beslissing op basis van conditie. Als de conditie waar is, wordt het gedeelte wat bij true staat teruggegeven, anders het gedeelte bij false.
Voorbeeld: if (2A_Tevredenheid="Neutraal", "Neutraal", "Niet neutraal")

not

Draait booleaanse operatoren om. True() wordt false() en false() wordt true()
Voorbeeld: not(false()) // geeft ‘ja’ terug

Or

or(condition1, condition 2, … condition n)
Geeft ja wanneer minimaal één conditie waar is. Indien dit niet het geval is, wordt een nee teruggegeven.
Voorbeeld: or (auto = ‘rood’, auto=’blauw’)

True

Waar. Kan gebruikt worden in functies. Retourneert ‘ja’
Voorbeeld: if (expr01 = true(), “klopt”, “Klopt niet”)

Math & Trig

Product

Vermenigvuldigt waarden met elkaar
Voorbeeld: product(3, 2, 4) geeft 24 terug

Round

round(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.46 terug

RoundDown

rounddown(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af naar beneden met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.45 terug

RoundUp

roundup(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af naar boven met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.46 terug

Sum

Sum (variabele1, variable2, … variabele n)
Telt de waarden bij elkaar op
Voorbeeld: sum(4, 5, 6) geeft 15 terug

Statistical

Average

Berekent het gemiddelde van een reeks getallen
Voorbeeld: average(1,2,3,4,5,6,7,8) geeft 4.5 terug

Chidist ?

Voorbeeld:

Count

Telt het aantal elementen
Voorbeeld: count(1,2,3,4,5,6,7,8) geeft 8 terug

Max

Geeft het grootste getal terug
Voorbeeld: max(1,2,123,4,5) geeft 123 terug

Median

Geeft de mediaan van een reeks getallen terug
Voorbeeld: median(1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,4,5,5,5,6) geeft 3 terug

Min

Geeft het kleinste getal terug
Voorbeeld: min(1,100,200,300,400) geeft 1 terug

Normdist

Statistische functie berekent de normaalverdeling
Voorbeeld: normdist(50,40,20,false()) retourneert 0.017603266338215

Stdev

Berekent de standaarddeviatie van een reeks getallen
Voorbeeld: stdev(5,5,6,6,7) geeft 0.83666002653408 terug

Var

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
Voorbeeld: var(1,2,3,4,5) geeft 2.5 terug