Welkom bij het patiënttevredenheidsonderzoek van het Groene Hart Ziekenhuis.

We stellen het op prijs dat u uw ervaringen met ons wilt delen. Zo vernemen wij immers waarover u tevreden bent en welke verbeteringen wij nog in onze zorg kunnen aanbrengen. Voor een duidelijke formulering richten we onze vragen aan u als patiënt. U kunt de vragen natuurlijk ook namens een patiënt (bijvoorbeeld uw kind of uw partner) invullen.

Vult u deze vragenlijst in naar aanleiding van een bezoek aan de polikliniek, een dagopname of een opname op een verpleegafdeling?