Welkom bij dit onderzoek waarbij we in kaart willen brengen welke aspecten een rol spelen in het wel of niet deelnemen aan de TIL studie. (Deze enquête is gericht op stadium 3 en 4 melanoom patiënten.)

 

Tumor infiltrerende therapie (TIL) is een vorm van immunotherapie, een behandeling gericht op het versterken van de eigen afweerreactie. Uit eerdere kleine onderzoeken is gebleken dat ongeveer bij 50% van de patiënten deze behandeling goed aanslaat waardoor een stabiele situatie ontstaat of zelfs de tumor volledig verdwijnt. Dit is dan ook de reden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de behandeling al in het basispakket heeft opgenomen ondanks dat de behandeling nog onderzocht wordt. De TIL behandeling wordt dus alleen nog maar in studieverband gegeven, in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Amsterdam), waarbij de (kosten-)effectiviteit van TIL wordt onderzocht in vergelijking met ipilimumab (andere vorm van immuuntherapie).

 

Mocht u niet bekend zijn met de TIL behandeling vindt u hieronder meer informatie.

Operatief wordt een stukje tumorweefsel verwijderd. Uit dit stukje worden immuun cellen geïsoleerd, de tumor infiltrerende lymfocyten (TILs), welke in ongeveer vijf weken worden vermenigvuldigd tot miljarden cellen. Een week voorafgaand aan de teruggave van deze cellen wordt chemotherapie gegeven om ruimte te maken voor de cellen. Hierna worden de TILs teruggeven. Na deze teruggave volgt er een behandeling met een groeifactor om de cellen zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het lichaam. Deze laatste behandeling gaat gepaard met heftige reacties die te vergelijken zijn met hoge koorts. Na ongeveer 3 weken opname in het ziekenhuis (chemotherapie, teruggave TIL en herstel) is de behandeling afgerond en zal het lichaam rustig herstellen. TIL behandeling is dus eenmalig, maar kan wel intensief zijn tijdens de opname periode. 

Via onderstaande links vindt u meer informatie over de studie:

https://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/nieuwe-behandeling-voor-uitgezaaide-melanoom-voorlopig-toegelaten-tot-verzekerde-zorg/

https://www.win-o.nl/klinische-studies/melanoom-trials/til

 

Met deze enquête willen we graag te weten komen wat de beweegreden (kunnen) zijn om wel/niet te kiezen voor deelname aan deze studie. Dit onderzoek is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in samenwerking met stichting melanoom. De enquête is bedoeld voor stadium 3 of 4 melanoom patiënten, zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen en vanzelfsprekend worden uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

 

Bij eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Melanie Lindenberg m.lindenberg@nki.nl ; 020-5122855

Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite!