Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Lente-release | Explora-Zorg.nl

Lente-release

feb 26, 2019

Deze lente-release bevat twee grote onderdelen:

  • Explora is in een volledig nieuwe jas gegoten en zal voortaan verdergaan onder de naam Exploratio;
  • Er is een grote nieuwe dashboarding-module beschikbaar in Exploratio.

Explora wordt vanaf 2 maart Exploratio

Explora is in een volledig nieuwe jas gegoten en heet vanaf 2 maart Exploratio; de combinatie van ‘Explora’ en ‘Ratio’. Dit betekent dat er een nieuwe huisstijl is met nieuwe kleuren en een nieuw logo. De functionaliteiten in Exploratio zijn overigens nog wel hetzelfde als in Explora, maar wel zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Zo is bijvoorbeeld, op veler verzoek, de menubalk naar links verplaatst.

Wat verandert er voor u?

  • Vanaf nu kunt u inloggen op www.exploratio.nl met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Ook kunt u nog inloggen op www.explora-zorg.nl. U wordt dan doorgestuurd naar de nieuwe website www.exploratio.nl;
  • De afnamelink (url) van uw vragenlijsten verandert. In de afnamelink zal niet meer ‘explora-zorg.nl’ staan, maar ‘exploratio.nl’. De oude afnamelinks die u op dit moment gebruikt voor uw vragenlijsten kunt u blijven gebruiken tot en met 31-12-2019. Tot die tijd worden de oude afnamelinks doorgestuurd naar de nieuwe afnamelinks;
  • Bij nieuwe vragenlijsten vragen wij u om gelijk de nieuwe afnamelink (onder ‘Afname’ >> ‘Afname’) te communiceren;
  • Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via service@exploratio.nl. E-mails die nog verstuurd worden naar service@explora-zorg.nl worden doorgestuurd naar service@exploratio.nl en worden nog gewoon behandeld;

Graag attenderen wij u hierbij ook op uw interne communicatie voor wat betreft deze wijzigingen.

Exploratio biedt meer mogelijkheden met een nieuwe dashboarding-module

In Exploratio zit ook een nieuwe dashboarding-module die u meer mogelijkheden geeft om uw data te combineren en te analyseren. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig uit verschillende vragenlijsten uw data combineren in één dashboard. Op deze wijze kunt u van vragenlijsten die uitgezet zijn binnen de gehele organisatie eenvoudig een dashboard maken waarop de data gefilterd is per afdeling of specialisme of waarop uitsplitsingen per afdeling of specialisme plaatsvinden. Een wizard helpt u om snel en gemakkelijk een dergelijk dashboard aan te maken.

Ter illustratie nemen wij u graag mee in een voorbeeld:

Op verschillende afdelingen in zorginstellingen worden veelal dezelfde vragen in een vragenlijst gesteld, denk bijvoorbeeld aan de rapportcijfervraag of de NPS-vraag. Echter, de resultaten zijn nu per vragenlijst beschikbaar en niet als totaalresultaat beschikbaar. Het opstellen van bijvoorbeeld kwartaalrapportages kost nu nog veel tijd en moet handmatig uitgevoerd worden. Om een overzicht van alle resultaten van alle afdelingen te krijgen en intern te kunnen vergelijken, kunt u gebruik maken van een bibliotheekfunctie waarin u de vragen gestandaardiseerd kunt aanbieden en waarvan u in de analysefase gemakkelijk een dashboard kunt aanmaken. De vragen in de bibliotheek kan de beheerder van Exploratio van de zorginstelling eenvoudig opstellen en beschikbaar maken voor de verschillende afdelingen. Coördinatoren van afdelingen kunnen zelf snel en gemakkelijk een vragenlijst aanmaken, waarbij ze de standaardvragen die binnen de gehele organisatie gesteld worden kunnen selecteren uit de bibliotheek. Uiteraard kunnen afdelingen daarnaast ook eigen specifieke vragen stellen. Op deze wijze kan Exploratio goed ingezet worden voor de gehele zorgorganisatie.

Een aantal zorginstellingen heeft al een pilot gedraaid met dit nieuwe dashboard en op basis daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd. Deze dashboard-module is vanaf nu ook grootschalig voor andere zorginstellingen beschikbaar. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met service@exploratio.nl of via 088 – 770 46 00.

Actueel

Afgelopen zaterdag heeft er een lente-release plaatsgevonden. Na inloggen op www.exploratio.nl ziet u de nieuwe (huis)stijl van Exploratio. De website zal in de loop van de week ook aangepast worden naar de nieuwe (huis)stijl.

Wilt u weten wat er nog meer aangepast is? Klik dan op het kopje 'Lente-release' bovenaan dit bericht.

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.