Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Nieuw ontwerp Explora: nog directer bij uw kerngegevens | Explora-Zorg.nl

Nieuw ontwerp Explora: nog directer bij uw kerngegevens

jun 18, 2018

Gaat het in de huidige Explora-site van algemeen naar specifiek, in de nieuwe Explora-site is het net andersom: van specifiek naar algemeen dus. Waarmee maar gezegd is dat u meteen binnenkomt daar waar u wilt zijn, daar waar u moet zijn: in het hart van alle voor u belangrijkste kerngegevens.

Dat betekent dat u bij elk sitebezoek direct inzicht hebt in alle voor uw organisatie wezenlijke managementinformatie. Aan de hand waarvan u desgewenst dan ook direct op welk facet dan ook kunt bijsturen.

Tegelijk blijft de site in zijn nieuwe opzet natuurlijk niet alleen aan de oppervlakte. Integendeel, want met maar een paar klikken kunt u zo ver u maar wilt de diepte in. Naar de onderzoeken die aan uw kerngegevens ten grondslag liggen bijvoorbeeld. Of, nog dieper, naar de bij deze onderzoeken toegepaste onderzoeksmethodieken.

Alles is er op ingericht om u - ongeacht of u onderzoeker, afdelingshoofd of lid van de RvB bent of welke andere functie dan ook bekleedt - precies op uw kennis- en interesseniveau op uw wenken te bedienen. Uw wenken als in de specifiek voor u belangrijkste managementinformatie.

Actueel

Afgelopen zaterdag heeft er een lente-release plaatsgevonden. Na inloggen op www.exploratio.nl ziet u de nieuwe (huis)stijl van Exploratio. De website zal in de loop van de week ook aangepast worden naar de nieuwe (huis)stijl.

Wilt u weten wat er nog meer aangepast is? Klik dan op het kopje 'Lente-release' bovenaan dit bericht.

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.