Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Beheer nu ook je (patiënten)panel in Explora! | Explora-Zorg.nl

Beheer nu ook je (patiënten)panel in Explora!

mei 18, 2017

Wilt u uw (patiënten)panel verder professionaliseren en digitaliseren? Dit is mogelijk in Explora.

U kunt uw inschrijvingen van panelleden via een panelwebsite organiseren. Patiënten krijgen vervolgens een 'instapvragenlijst' op basis waarvan in de toekomst vragenlijsten verzonden kunnen worden op basis van specifieke kenmerken. De daarna gegeven antwoorden worden opgeslagen op het profiel van de respondent. U krijgt inzicht in het profiel van uw patiënt en leert uw patiënt écht beter kennen.

Uiteraard vertellen we u hier graag meer over. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via service@explora-zorg.nl of via 088 - 770 46 00.

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

Alle gebruikers van Explora kunnen deelnemen aan de Explora-benchmark. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van (onderdelen van) standaardvragenlijsten. U hoeft dus niet een gehele vragenlijst over te nemen om aan de Explora-benchmark mee te kunnen doen.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.