Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Aankondiging Explora Benchmark | Explora-Zorg.nl

Aankondiging Explora Benchmark

mei 1, 2017

Eind mei komen standaardvragenlijsten beschikbaar die u kunt gebruiken. Deze vragenlijsten zijn gevalideerd en bevatten benchmarkcomponenten, zodat u zich met de andere Explora-gebruikers kunt benchmarken.

Er komen meerdere benchmarkvragenlijsten beschikbaar, namelijk vragenlijsten voor het meten van:

  • Patiëntervaringen
  • Tevredenheid van verwijzers
  • Medewerkerstevredenheid
  • Imago

Bij het ontwerpen van de benchmarkvragenlijst voor het meten van patiëntervaringen zijn huidige Explora-gebruikers betrokken en tevens is dit aangesloten bij de vraagstelling van de PREM. Kortom: deze benchmarkvragenlijst is opgesteld voor en door ziekenhuizen.

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

Alle gebruikers van Explora kunnen deelnemen aan de Explora-benchmark. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van (onderdelen van) standaardvragenlijsten. U hoeft dus niet een gehele vragenlijst over te nemen om aan de Explora-benchmark mee te kunnen doen.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.