Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Doe mee aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark! | Explora-Zorg.nl

Doe mee aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark!

mrt 24, 2017

Vergelijk het eigen ziekenhuisimago met het landelijke of regionale beeld

Mede door marktwerking is het niet meer vanzelfsprekend dat zorgconsumenten in uw regio ook automatisch voor uw ziekenhuis kiezen. De consument is mondiger, kritischer en mobieler en maakt steeds vaker zelf de afweging naar welk ziekenhuis hij gaat voor planbare zorg.

Daarom is het belangrijk dat je je als ziekenhuis onderscheidt en je je duidelijk positioneert in de regio. Om dit te bepalen is onderzoek onder patiënten, bezoekers en inwoners essentieel.

Newcom Research & Consultancy houdt daarom samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een grootschalig landelijk imago-onderzoek. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark worden 12.000 respondenten (patiënten, bezoekers en inwoners) gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur.

Na dit onderzoek weet een ziekenhuis waar het goed in is en kunnen de USP’s bepaald worden. Uniek aan deze monitor is dat men weet wat de sterke punten van het ziekenhuis zijn ten opzichte van de landelijke benchmark. Desgewenst kunnen ziekenhuizen de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.

Wilt u meer informatie ontvangen? Ga dan naar www.newcom.nl/imagobenchmark2017

Actueel

Let op! In verband met een grootschalige release is de tool op
zaterdag 26 mei vanaf 9.00 uur tijdelijk niet beschikbaar.

Wij adviseren om geplande uitnodigingen en/of reminders zo veel mogelijk enkele dagen voor deze release (tot donderdag 24 mei) te versturen of vanaf maandag 28 mei. Dit om te voorkomen dat een respondent die de vragenlijst wel wil invullen een ‘niet beschikbaar’-melding krijgt.

Klik op dit bericht voor meer informatie over de release.

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.