Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Doe mee aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark! | Explora-Zorg.nl

Doe mee aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark!

mrt 24, 2017

Vergelijk het eigen ziekenhuisimago met het landelijke of regionale beeld

Mede door marktwerking is het niet meer vanzelfsprekend dat zorgconsumenten in uw regio ook automatisch voor uw ziekenhuis kiezen. De consument is mondiger, kritischer en mobieler en maakt steeds vaker zelf de afweging naar welk ziekenhuis hij gaat voor planbare zorg.

Daarom is het belangrijk dat je je als ziekenhuis onderscheidt en je je duidelijk positioneert in de regio. Om dit te bepalen is onderzoek onder patiënten, bezoekers en inwoners essentieel.

Newcom Research & Consultancy houdt daarom samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een grootschalig landelijk imago-onderzoek. In deze grote Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark worden 12.000 respondenten (patiënten, bezoekers en inwoners) gevraagd om de ziekenhuizen in hun regio te beoordelen op bekendheid, beeldvorming en voorkeur.

Na dit onderzoek weet een ziekenhuis waar het goed in is en kunnen de USP’s bepaald worden. Uniek aan deze monitor is dat men weet wat de sterke punten van het ziekenhuis zijn ten opzichte van de landelijke benchmark. Desgewenst kunnen ziekenhuizen de eigen resultaten ook vergelijken met de regionale cijfers.

Wilt u meer informatie ontvangen? Ga dan naar www.newcom.nl/imagobenchmark2017

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.