Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Gezondheidszorg Monitor: Zachte waarden, harde gevolgen | Explora-Zorg.nl

Gezondheidszorg Monitor: Zachte waarden, harde gevolgen

mrt 14, 2017

Anno 2017 is er in de gezondheidszorg veel veranderd t.o.v. 10 jaar geleden. Door de opkomst van nieuwe technologieën, marktwerking, nieuwe toetreders en veranderende patiëntbehoeften en –verwachtingen moeten er dan ook andere spelregels gaan gelden. De patiënt staat écht extreem centraal.

Om zorgaanbieders te helpen in het maken van de benodigde transities, voert Newcom Research & Consultancy sinds 2010 de Gezondheidszorgmonitor uit. De data voor de Gezondheidszorgmonitor zijn verzameld in januari 2017. De steekproef is n=1.065.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.

Klantgerichtheid in de zorg: zachte waarden, harde gevolgen

Uit analyse is gebleken hoe hoger de waardering op klantgerichtheid, hoe meer loyaliteit en hoe beter het imago.

De vraag is hoe ziekenhuizen dat kunnen bereiken. Uit het onderzoek is gebleken dat goede zorg de basis is. Prettig contact en goede communicatie is een tweede stap. Maar het verschil wordt pas echt gemaakt wanneer patiënten betrokken worden en er met hen wordt meegedacht. Het interessante is: dan zien we niet alleen de waardering en imago stijgen, maar ook de beleving van de kwaliteit van de geboden zorg verbetert dan ook.

Maar verschillen zijn er ook. Vooral in opleiding en bezoekreden zitten veel verschillen. Patiënten op de spoedeisende hulp zijn minder tevreden over het meedenken en communiceren van het ziekenhuis dan patiënten die het ziekenhuis bezochten voor een dagopname. Differentiëren in aanpak qua informatievoorziening en communicatie is aan te bevelen en volledig afhankelijk van het vertrekpunt van de zorginstelling.

Over de Gezondheidszorg Monitor 2017

Met dit onderzoek richten we ons vooral op het gevoel van de zorgconsument. We kijken naar het vertrouwen in en de waardering voor de zorg in zijn algemeenheid en meten tevens de waardering voor zorgaanbieders en zorgverleners. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de positie van ziekenhuizen.

Doordat we al sinds 2010 meten, kunnen we steeds trends en ontwikkelingen laten zien. In deze publicatie tonen we u de belangrijkste resultaten en vergelijken we deze met eerdere jaren.

Direct het rapport bestellen

Vraag kosteloos het rapport aan via www.newcom.nl/gezondheidszorgmonitor2017

Actueel

Let op! In verband met een grootschalige release is de tool op
zaterdag 26 mei vanaf 9.00 uur tijdelijk niet beschikbaar.

Wij adviseren om geplande uitnodigingen en/of reminders zo veel mogelijk enkele dagen voor deze release (tot donderdag 24 mei) te versturen of vanaf maandag 28 mei. Dit om te voorkomen dat een respondent die de vragenlijst wel wil invullen een ‘niet beschikbaar’-melding krijgt.

Klik op dit bericht voor meer informatie over de release.

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.