Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #11: dashboarding | Explora-Zorg.nl

Release #11: dashboarding

jan 7, 2017

In het weekend van 7 januari is er groot onderhoud uitgevoerd.
Er is een nieuwe versie van Onderzoekstool beschikbaar gemaakt.

In deze versie zijn de volgende nieuwe functies toegevoegd:

 • Verbetering in weergave resultaat van de Net Promotor Score

  Voor de vraagtypen, enkelkeuze & likert die een schaal van 0 - 10 hebben kan een NPS grafiek worden aangemaakt. Deze grafiek bevat: detractors, passives & promotors met eventueel een uitleg over hoe de score is berekend.

  Meer lezen over de Net Promotor Score…

 • Styling van onderdelen in een respondentkaart

  Het is vanaf nu mogelijk om de respondentkaart op bepaalde onderdelen naar wens te stylen. Op basis van bepaalde condities is het mogelijk om de weergave van de resultaten in een respondentkaart aan te passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om extreme scores in een afwijkende kleur te geven.

  Meer lezen over styling in de respondentkaart…

 • Vergelijkingen opnemen in een tekstgrafiek

  Deze functie maakt het mogelijk om de resultaten van een deelselectie te vergelijken met de resultaten van de gehele steekproef of een andere deelselectie.

  Het volgende is dan bijvoorbeeld mogelijk in een dashboard:
  Uw afdeling scoort ‘beter’ op tevredenheid dan de volledige organisatie.

  Meer lezen over vergelijkingen maken in een tekst…

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.