Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #11: dashboarding | Explora-Zorg.nl

Release #11: dashboarding

jan 7, 2017

In het weekend van 7 januari is er groot onderhoud uitgevoerd.
Er is een nieuwe versie van Onderzoekstool beschikbaar gemaakt.

In deze versie zijn de volgende nieuwe functies toegevoegd:

 • Verbetering in weergave resultaat van de Net Promotor Score

  Voor de vraagtypen, enkelkeuze & likert die een schaal van 0 - 10 hebben kan een NPS grafiek worden aangemaakt. Deze grafiek bevat: detractors, passives & promotors met eventueel een uitleg over hoe de score is berekend.

  Meer lezen over de Net Promotor Score…

 • Styling van onderdelen in een respondentkaart

  Het is vanaf nu mogelijk om de respondentkaart op bepaalde onderdelen naar wens te stylen. Op basis van bepaalde condities is het mogelijk om de weergave van de resultaten in een respondentkaart aan te passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om extreme scores in een afwijkende kleur te geven.

  Meer lezen over styling in de respondentkaart…

 • Vergelijkingen opnemen in een tekstgrafiek

  Deze functie maakt het mogelijk om de resultaten van een deelselectie te vergelijken met de resultaten van de gehele steekproef of een andere deelselectie.

  Het volgende is dan bijvoorbeeld mogelijk in een dashboard:
  Uw afdeling scoort ‘beter’ op tevredenheid dan de volledige organisatie.

  Meer lezen over vergelijkingen maken in een tekst…

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.