Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Seminar 'Van data naar kennis' | Explora-Zorg.nl

Seminar 'Van data naar kennis'

dec 9, 2016

De doelgroep voor dit seminar bestond uit een breed publiek: van kwaliteitsfunctionarissen tot marketing- en communicatiemedewerkers en van onderzoekers tot zorgmanagers en beleidsmedewerkers. Kortom: iedereen die geïnteresseerd is in 'de weg van data naar kennis' was welkom en aanwezig.

Dr. Oscar Peters, spreker namens onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy, schepte een kader hoe je als zorginstelling je eigen kenniscentrum kunt bouwen en welke onderdelen hierbij van belang zijn. Ook werd inzicht gegeven in de verschillende fasen van dataverzameling. Hierover lees je ook meer op http://www.newcom.nl/publicatie/92/31/In-3-stappen-naar-voorspellende-inzichten-de-basis-voor-datadriven-marketing

Drs. Annemarie Kapteijns, spreker namens Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek (NKI - AVL), vertelde over de wijze waarop zij binnen hun organisatie omgaan met patiëntenparticipatie. Annemarie gaf een praktische inkijk in hoe zij patiënten een actieve rol geven in de continue verbetering van de zorg.

Een belangrijk onderdeel van dit seminar was uiteraard het leren van elkaar. Daarom gingen de deelnemers, aan de hand van wat zij gehoord hadden vanuit Newcom en vanuit de praktijksituatie bij NKI - AVL, met elkaar verder in gesprek in een dialoogvorm. Het specifieke thema van dataverzameling naar kennis en handelingsperspectief werd verder uitvergroot in drie separate groepen.

Tot slot nam drs. Barbara Vriens, projectleider bij Stichting Miletus, de deelnemers mee in de landelijke ontwikkelingen rondom de PREMs. Omdat we vanuit Explora en Newcom merkten dat er op dit moment veel vragen vanuit de zorginstellingen zijn over de wijze waarop zij om moeten gaan met de nieuwe PREMs, is Stichting Miletus gevraagd om dit tijdens dit seminar te verduidelijken.

Indien je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt, neem dan contact op via service@explora-zorg.nl of via 088 - 770 46 00.

 

 

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.