Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Seminar 'Van data naar kennis' | Explora-Zorg.nl

Seminar 'Van data naar kennis'

dec 9, 2016

De doelgroep voor dit seminar bestond uit een breed publiek: van kwaliteitsfunctionarissen tot marketing- en communicatiemedewerkers en van onderzoekers tot zorgmanagers en beleidsmedewerkers. Kortom: iedereen die geïnteresseerd is in 'de weg van data naar kennis' was welkom en aanwezig.

Dr. Oscar Peters, spreker namens onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy, schepte een kader hoe je als zorginstelling je eigen kenniscentrum kunt bouwen en welke onderdelen hierbij van belang zijn. Ook werd inzicht gegeven in de verschillende fasen van dataverzameling. Hierover lees je ook meer op http://www.newcom.nl/publicatie/92/31/In-3-stappen-naar-voorspellende-inzichten-de-basis-voor-datadriven-marketing

Drs. Annemarie Kapteijns, spreker namens Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek (NKI - AVL), vertelde over de wijze waarop zij binnen hun organisatie omgaan met patiëntenparticipatie. Annemarie gaf een praktische inkijk in hoe zij patiënten een actieve rol geven in de continue verbetering van de zorg.

Een belangrijk onderdeel van dit seminar was uiteraard het leren van elkaar. Daarom gingen de deelnemers, aan de hand van wat zij gehoord hadden vanuit Newcom en vanuit de praktijksituatie bij NKI - AVL, met elkaar verder in gesprek in een dialoogvorm. Het specifieke thema van dataverzameling naar kennis en handelingsperspectief werd verder uitvergroot in drie separate groepen.

Tot slot nam drs. Barbara Vriens, projectleider bij Stichting Miletus, de deelnemers mee in de landelijke ontwikkelingen rondom de PREMs. Omdat we vanuit Explora en Newcom merkten dat er op dit moment veel vragen vanuit de zorginstellingen zijn over de wijze waarop zij om moeten gaan met de nieuwe PREMs, is Stichting Miletus gevraagd om dit tijdens dit seminar te verduidelijken.

Indien je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt, neem dan contact op via service@explora-zorg.nl of via 088 - 770 46 00.

 

 

Actueel

In deze versie zijn de volgende nieuwe functies toegevoegd:

  • Verbetering in weergave resultaat van de Net Promotor Score;
  • Conditionele styling in een respondentkaart;
  • Vergelijkingen opnemen in een tekstgrafiek.

 

Op 8 december j.l. heeft het seminar 'Van data naar kennis', georganiseerd door Explora en Newcom, plaatsgevonden bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Hier lees je meer over dit seminar.

 

De volgende functies zijn toegevoegd aan Explora:

  • Prioriteitenmatrix: Kansen, bedreigingen en verbeterpunten snel inzichtelijk;
  • Score's op kpi's eenvoudig opnemen in een lopende tekst.

 

Op 6 oktober heeft het seminar 'Stel je patiënt extreem centraal' plaatsgevonden bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in Utrecht. Hier lees je meer over het seminar.

 

We werken binnen Newcom met een 1e lijns en 2e lijns helpdesk. De 1e lijns is voor de reguliere zaken, de 2e is voor de complexere zaken. De 1e lijns kan u snel helpen met relatief eenvoudige zaken. Zij zijn bereikbaar van 8.30 tot 17 uur. Indien er een technische specialist of senior onderzoeker is gewenst, dan schakelen we de 2e lijns helpdesk voor u in.