Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #10: prioriteitenmatrix | Explora-Zorg.nl

Release #10: prioriteitenmatrix

dec 3, 2016

In deze release hebben wij de volgende mogelijkheden voor u toegevoegd:

 • Prioriteitenmatrix

  Op eenvoudige wijze de belangrijkste verbeterpunten inzichtelijk? Dat kan met de Prioriteitenmatrix.

  In deze matrix zet u de resultaten van enkele scorevragen uit op twee assen, bijvoorbeeld tevredenheid en belangrijkheid. En de aspecten die u dient te verbeteren of juist dient te behouden, worden duidelijk weergegeven.

  Meer informatie over de Priotiteitenmatrix…

 • Nieuwe grafiektype met lopende tekst

  Het is nu mogelijk om in de vrije tekst van een online dashboard resultaten weer te geven. Hiermee kunt in een lopende tekst bijvoorbeeld score's op kpi's tonen.

  Meer informatie over vrije teksten in een dashboard…

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.