Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Seminar 'Stel je patiënt extreem centraal' | Explora-Zorg.nl

Seminar 'Stel je patiënt extreem centraal'

okt 9, 2016

De doelgroep voor dit seminar bestond uit een breed publiek: van kwaliteitsfunctionarissen tot marketing- en communicatiemedewerkers en van onderzoekers tot zorgmanagers en beleidsmedewerkers. Kortom: iedereen die geïnteresseerd is in 'het centaal stellen van de patiënt' was welkom en aanwezig.

De ochtend begon met een interactief 'spel' waarbij stellingen voorgelegd werden en men wel of niet over de streep kon stappen. Bijvoorbeeld: 'stap over de streep indien jouw zorginstellingen zegt de patiënt centraal te stellen'. Aan een enkele deelnemer werd gevraagd om dit toe te lichten.

Vervolgens nam Neil van der Veer, spreker namens onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy, de deelnemers mee in enkele trends en algemene theorieën over het centraal stellen van de klant (in dit geval de patiënt).

Daarna nam Saskia Derkx, spreker namens Noordwest Ziekenhuisgroep, de deelnemers mee in het onderwerp 'aandacht'. Wat is aandacht in de zorg precies en waar gaat het concreet om? En hoe scoort Noordwest Ziekenhuisgroep op dit moment op het gebied van het schenken van aandacht?

Na een korte pauze werden de patiënten écht centraal gesteld! De deelnemers werden in vier groepen ingedeeld, waarbij elke groep een respondent (een patiënt) vragen mocht stellen hoe hij/zij de zorg ervaren heeft. De groepen werden vervolgens nog een keer gewisseld, zodat iedereen twee patiënten gesproken heeft. Tot slot werden de belangrijkste ervaringen van de patiënten plenair teruggekoppeld.

Na afloop van het seminar is aan de deelnemers gevraagd om, uiteraard via Explora, een evaluatie in te vullen. Het seminar werd door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 8,0. De tips om te behouden en te verbeteren zijn ter harte genomen en zijn de basis voor volgende seminars.

 

 

Actueel

Vanuit Explora zien we een toenemende vraag van zorginstellingen voor het beheren en/of opstarten van een eigen (patiënten)panel. Explora biedt hier uitgebreide mogelijkheden voor.

De Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark, een initiatief opgezet door Newcom en NVZ, is een grootschalig landelijk imago-onderzoek onder ziekenhuizen. In juni 2017 zijn de resultaten per ziekenhuis beschikbaar.

Ziekenhuizen laten een verbetering zien als het gaat om imago en waardering. Toch blijven de scores voor ‘behandelen’ ruim hoger dan de scores voor ‘betrekken’. Hieruit volgt dat de klant vaak nog altijd niet centraal staat.