Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #8: huisstijl en datamanagement | Explora-Zorg.nl

Release #8: huisstijl en datamanagement

okt 1, 2016

In het weekend van 1 oktober hebben wij een nieuwe release van Explora doorgevoerd. Deze release staat in het teken van ‘Huisstijl en datamanagement’.

Er zijn nieuwe mogelijkheden om het dashboard met de onderzoeksresultaten in uw eigen huisstijl weer te geven. De nieuwe functies voor datamanagement maken het mogelijk om eenvoudig de resultaten van meerdere enquêtes onderling te vergelijken. Tevens zijn ook dit keer enkele nieuwe functies toegevoegd voor effectiever werken in Explora.

In dit bericht worden de wijzigingen voor u beschreven.Effectiever werken met de Respondentkaart

Het dashboard in uw eigen huisstijl

Gemak bij het opstellen van een rapportage

Meer inzicht bij de analyse van open antwoorden

  • Het is nu mogelijk om de een grafiek op basis van een open vraag uit te splitsen naar een andere vraag. De open antwoorden worden in dit geval overzichtelijk gegroepeerd weergegeven. U krijgt hierdoor meer inzicht in de resultaten van bijvoorbeeld toelichtingsvragen in relatie met overige resultaten;
  • Indien u in een grafiek een gesloten vraag met een ‘Anders namelijk’ optie uitsplitst naar een andere vraag, worden vanaf nu ook de open antwoorden uitgesplitst weergegeven;
  • Filters die gelden voor een dashboard of specifieke grafieken worden nu ook toegepast op de weergave van open antwoorden. Dit geldt zowel voor antwoorden op open vragen als de open antwoorden bij een gesloten met een ‘Anders namelijk’.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.