Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #7: wizards en gemak | Explora-Zorg.nl

Release #7: wizards en gemak

sep 3, 2016

In het weekend van 3 september hebben wij een nieuwe release van Explora doorgevoerd. Deze release staat in het teken van ‘Wizards en gemak’.

Er zijn nu wizards beschikbaar voor het aanmaken van de Respondentkaart en voor het dupliceren van enquêtes. Tevens hebben wij nieuwe functies toegevoegd voor effectiever werken in Explora.

In dit bericht worden de wijzigingen voor u beschreven.Nieuwe wizards beschikbaar in Explora

Gemak bij het opstellen van een rapportage

Gemak bij het werken met enquêtes

Gemak bij het beheren van gebruikers

  • De handleiding voor gebruikersbeheer is herschreven en biedt nu meer toelichting bij de verschillende aspecten over dit onderwerp.
  • Naast de reeds aanwezige mogelijkheid om een gebruiker te deactiveren, kunt u deze nu tevens verwijderen;
  • Indien een gebruiker geen rechten heeft voor gebruikersbeheer, kan deze ook zijn/haar eigen gebruikersnaam niet meer wijzigen.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.