Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #6: layout en style | Explora-Zorg.nl

Release #6: layout en style

jul 31, 2016

Beste Explora gebruiker.

In het weekend van 30 juli hebben wij een update van Explora uitgevoerd. In deze update zijn nieuwe functies toegevoegd, gebaseerd op uw suggesties, die het gebruiksgemak van de tool voor u gaan verbeteren.

In dit bericht geven wij een toelichting bij deze functies.

 

 

Nieuwe functies

Nieuwe wizard voor dashboards

De wizard voor het samenstellen van een online dasbhoard is uitgebreid. Er zijn nu meer configuratiemogelijkheden, waarmee in vijf eenvoudige stappen u uw dashboard kunt inrichten.

Trendlijnen opnemen in grafiek

Om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de waarden in een grafiek, is het nu mogelijk om trendlijnen in een grafiek op te nemen. Er zijn vier verschillende type trendlijnen mogelijk: hoogste waarde, laagste waarde, gemiddelde en mediaan.

Kenmerken in vraagstelling opnemen

Bij enquêtes van het type ‘internet gesloten’ is het nu mogelijk om respondentkenmerken — de ingelezen waarden uit het csv-bestand — weer te geven in de instructietekst van een vraag.

Verbeteringen

Min/max-waarden van de y-as

Wij hebben de methodes die de min/max waarden van de y-as bij een grafiek bepalen sterk verbeterd. Hierdoor zal het voor u minder vaak noodzakelijk zijn om deze aan te passen. Het blijft mogelijk om — indien gewenst — uw eigen min/max in te stellen.

Automatisch aanpassen van de ‘N’ (respons)

De weergave van de ‘N’ (respons) wordt nu niet meer enkel bepaald op basis van het aantal respondenten dat de vraag behorende bij de categorie-as van de grafiek gezien hebben. Ook resultaten van eventuele uitsplitsingen, (periode)filters, weglaten van antwoordcategorieën hebben nu invloed op de waarde van de ‘N’.

PDF en Word export van een dashboard

Wij hebben de export van een dashboard naar een PDF- en Word-document verbeterd. Zo hebben wij de layout van tabellen aangepast, eenheden worden consistenter weergeven, de styling van (sub)titels is consistenter. En in een Word-document worden (sub)titels nu als tekst overgenomen, waardoor u deze nog naar wens kunt aanpassen.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.