Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #5: gemak en eenvoud | Explora-Zorg.nl

Release #5: gemak en eenvoud

jun 25, 2016

Beste Explora gebruiker,

Zoals u weet is er in de afgelopen periode veel tijd besteed aan de doorontwikkeling van Explora. Dit blijven we uiteraard ook de komende periode doen, zodat u Explora optimaal kunt gebruiken.

In het weekend van 25 juni hebben wij een update van Explora uitgevoerd. In deze update zijn verbeteringen toegevoegd, gebaseerd op uw suggesties, die het gebruik van de tool voor vereenvoudigen.

In dit bericht lichten wij deze verbeteringen voor u toe.

Gebruikersgemak

Verbetering van het enquête-overzicht

In de pagina met het overzicht van uw enquêtes is het nu mogelijk om te sorteren op meerdere kolommen. Tevens zijn er twee kolommen toegevoegd, nl. ‘Toegevoegd op’ en ‘Einddatum’.

In één keer alle vragen wel of niet verplicht stellen

In de pagina met de vragenlijst van uw enquête hebben wij in de werkbalk rechts twee knoppen toegevoegd. Deze knoppen maken het mogelijk om met één klik alle vragen in de desbetreffende lijst wel of niet verplicht te stellen.

Instellen van een einddatum voor een enquête

Er is nu de mogelijk om bij een enquête een einddatum in stellen. Op het moment dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal de enquête automatisch gesloten worden vanaf de gekozen datum. Via het menu gaat u naar Enquête » Eigenschappen om de einddatum in te stellen.

Testlink zonder login voor een enquête

Bij een enquête is het nu mogelijk om een testlink naar een derde te sturen zonder dat deze hoeft in te loggen. Via het menu gaat u naar Enquête » Eigenschappen, vervolgens plaatst u een vinkje bij het veld ‘Open testlink’. Nadat u de wijziging heeft opgeslagen, wordt de desbetreffende link in de werkbalk rechts weergegeven.

Zonder login een online dashboard delen

Tevens is het nu mogelijk om een online dashboard naar een derde te sturen zonder dat deze hoeft in te loggen. Via het menu gaat u naar Analyse » Dashboards. Vervolgens plaatst u in het configuratiescherm van het desbetreffende dashboard een vinkje bij het veld ‘Dashboard delen’. Nadat u de wijziging heeft opgeslagen, wordt de link in de werkbalk rechts weergegeven op de pagina ‘Dashboard weergeven’.

Afname url configureren bij een schriftelijke enquête

Om het overnemen van ingevulde schriftelijk enquêtes eenvoudiger te maken is het nu ook mogelijk om bij dit enquêtetype een afname url te configuren. Via het menu gaat u naar Enquête » Eigenschappen en vult de gewenste url in bij het veld ‘URL alias’. In het venster Afname » Afname wordt nu de volledige afname url weergegeven.

Slidervraag is beschikbaar bij een schriftelijke enquête

Door enkele gebruikers worden het enquêtetype Schriftelijk gebruikt voor balie onderzoek. Om deze reden is het nu mogelijk om de Slidervraag ook bij deze enquêtes te gebruiken. Indien u de enquête afdrukt of exporteert, zal deze passend worden weergegeven. Hierdoor kan de respondent de vraag eenvoudig beantwoorden.

Bugfixes

  • Het omzetten van een online dashboard naar een Word document kon crashen indien er relatief veel grafieken waren opgenomen. Dit is aangepast, waardoor tevens grotere dashboards als een Word document kunnen worden gedownload.
  • Tijdens het exporteren van een online dashboard naar een Word document werden vreemde tekens niet altijd correct overgenomen. Dit is aangepast, hierdoor zullen dergelijke tekens nu goed worden weergegeven.

Overig

  • Op de website hebben wij een changelog opgenomen met daarin een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per release;
  • In de handleiding is een zoekfunctie opgenomen.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.