Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #3 Explora | Explora-Zorg.nl

Release #3 Explora

apr 18, 2016

Beste gebruiker,

Zoals gepland is groot onderhoud uitgevoerd in het weekend van 16 april waarbij we Explora hebben bijgewerkt naar een nieuwe versie. Deze pagina geeft meer informatie over de komende update en de wijzigingen voor u als gebruiker.

De belangrijkste wijzigingen:

In de huidige versie is het mogelijk om filters te maken op bijvoorbeeld specifieke panelselecties of kenmerken van de respondenten. Bij de gebruikers is de wens aanwezig om ook een filter te kunnen maken op basis van een gekozen antwoord.

  • Korte afnameurl;

De huidige afnamelink voor enquêtes is te lang. Deze dient korter te worden weergegeven.

Bij vragen/opmerkingen aan de hand van dit bericht: neem gerust telefonisch of per email contact met ons op.
We staan voor u klaar.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.