Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #2 Explora | Explora-Zorg.nl

Release #2 Explora

mrt 21, 2016

Beste gebruiker,

Zoals gepland is er groot onderhoud uitgevoerd in het weekend van 19 maart waarbij we Explora hebben bijgewerkt naar een nieuwe versie. Deze pagina geeft meer informatie over deze update en de wijzigingen voor u als gebruiker.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Filteren op tijd/periode;

Gebruikers hebben de wens om te kunnen filteren op de datum waarop de respondent de enquête heeft ingevuld. Hierdoor worden bijvoorbeeld jaar- en kwartaalrapportages op eenvoudige wijze mogelijk gemaakt.

Door een wijziging door te voeren in de gebruikersinterface van het dashboard is het mogelijk om op basis van een begin- en einddatum een periode te kiezen waarbinnen de selectie van de data gebeurt.

  • Exporteren van data met antwoordlabels;

In de exportfunctie van Explora worden de resultaten bij de geordende vragen weergegeven als het nummer van de gekozen optie. Er zijn gebruikers die graag zien dat hier de labels van de gekozen opties worden weergegeven.

Door een extra optie toe te voegen aan de exportfunctie kan de gebruiker zelf kiezen voor een numerieke export of een export waarbij de labels worden weergegeven.

  • Uitsplitsen op open antwoorden.

Het uitsplitsen in het dashboard kan op dit moment niet met open antwoorden. Dit is wenselijk om open antwoorden te kunnen filteren op bijvoorbeeld afdeling.

Overige wijzigingen:

 • Gemiddeldes van NPS vragen zijn zichtbaar met een cijfer achter de komma;
 • Issues rondom de weergave van grafieken in het dashboard en in de export zijn verholpen.
 • Gedeactiveerde gebruikers zijn niet meer zichtbaar in het algemene overzicht van gebruikers;
 • Betere visuele weergave of gebruikers actief/gedeactiveerd zijn;
 • De knop 'Data verwijderen is weer zichtbaar via de pagina Afname > Afname bij het enquête type Schriftelijk.

Bij vragen/opmerkingen aan de hand van dit bericht: neem gerust telefonisch of per email contact met ons op.
We staan voor u klaar.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.